نمایندگان پارلمان سوئیس به اشغالگری ترک اعتراض کردند

نمایندگان پارلمان فدرال سوئیس اعلام کردند که دولت ترک با حملات اشغالگری خود حقوق بین‌المللی را نقش کرده و از دولت سوئیس خواستند که علیه اشغالگری دولت ترک گامهای عملی بردارد.

اعتراضات به حملات اشغالگری دولت ترک در شمال-شرق سوریه در عرصه بین‌المللی همچنان ادامه دارد. فابیان مولین، کلودیا فریدل و تامارا فوئنسی ایلو از نمایندگان پارلمان فدرال سوئیس از حزب سوسیالیست این کشور طرحی را به شورای فدرال این کشور ارائه کردند. در این طرح نمایندگان اعتراض خود را به حملات اشغالگرانه دولت ترک به شمال-شرق سوریه نشان داده‌اند.

در این رابطه کلودیا فریدل از نمایندگان پارلمان سوئیس خاطرنشان ساخت که دولت ترک با اشغال خاک شمال-شرق سوریه درحال تغییر دموگرافی این منطقه برآمده است. همچنین این نمایندگان حملات اشغالگرانه دولت ترک را محکوم کرده و اعلام نمودند که باید در این رابطه موضع گرفته شود.

کلودیا فریدل در این رابطه اعلام داشت: شورای فدرال در چارچوب حقوق بین‌المللی چگونه به طرح منطقه امن دولت ترک نگریسته و می‌خواهد آن را در شمال سوریه تحقق بخشد؟ دولت ترک و نیروهای مسلح آن تا کنون چندین هزار نفر را از موطن خود آواره نموده‌اند؟ شورای فدرال آوارگی مردم این منطقه از خانه و کاشانه خود را جایزین کردن افراد دیگری را چگونه ارزیابی می‌کند؟ مجلس فدرال سویس در این رابطه چکار می‌کند؟

مولینا: لازم است پیمان تجارت مستقل با ترکیه لغو گردد

فابیان مولینا از اعضای پارلمان فدرال سویس و عضو کمیسیون روابط خارجی این کشور نیز خاطرنشان ساخت که دولت ترک حقوق بین‌المللی را نقش کرده است، به همین لیل باید پیمان تجارت مستقل ترکیه لغو شود. ملینا از شورای فدرال خواست که به منظور لغو این پیمان بازرگانی مستقل با ترکیه اقدام نماید. تامارا فوئنسی ایلو نیز در رابطه با وضعیت مساجد سوئیس پرسش به عمل آورد. مجلس فدرال سوئیس اطلاع دارد که چندین مسجد در ترکیه از سوی اداره دیانت ترکیه حمایت مالی می‌شوند. آیا مجلس اطلاع دارد که چندین مسجد با فتواهای اردوغان فعالیت می‌کنند؟