وزیر کشور اتریش: حملات نژادپرستانه از سوی دولت ترکیه سازماندهی شده‌اند

مسئولین دولتی اتریش در رابطه با حملات چهار روز پیش نژادپرستان ترک به کوردها و گروه‌های چپگرا بیانیه‌ای منتشر کردند. در بیانیه آمده است که حملات نژادپرستانه از سوی دولت ترکیه سازماندهی شده‌اند.

روز ٢۴ ژوئن حملات نژادپرستانه به کوردها و چپگراها در وین آغاز شد و چهار روز به درازا کشید. گروه‌های فاشیست ترک در این حملات به کوردها و چپگراها حمله‌ور شدند. در این رابطه مسئولان دولت اتریش بیانیه‌ای منتشر کردند. کارل نهامر ویزر کشور داخلی اتریش، سوزانا راب وزیر توافق اجتماعی و فرانس ایگنر رئیس پلیس وین با شرکت در نشستی مطبوعاتی اعلام کردند که تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند.

مسئولین حکومت در این نشست مطبوعاتی در رابطه با حملات گروه‌های فاشیست ترک به آکسیون‌ پلتفرم زنان اروپا اعلام کردند که مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهند حملات از سوی سازمان استخبارات ملی ترکیه (میت) سازماندهی شده‌اند. کارل نهامر وزیر کشور گفت که این حملات متکی به تجاربی سیاسی هستند و به حاکمیت احزب حاکم بر ترکیه آ.ک.پ/م.ه.پ اشاره کرد.

نهامر گفت که از چهار فرد بازداشت شده یک نفر تُرک است، سه نفر دیگر نیز تُرک‌هایی هستند که شهروند اتریش هستند. نهامر افزود:"افرادی که به آکسیون‌های زنان و چپ‌ها حمله‌ور شده‌اند سن آنان مابین ٢۵-٣٠ سال است، آشکار شده است که یکی از این افراد روابط تنگاتنگی با نهادهای وابسته به آ.ک.پ/م.ه.پ در آلمان دارد."

وزیر افزود:"نشانه‌های «گرگ‌های خاکستری» و «انگشت اشاره» ممنوع هستند. ٢٢٠ نفر با نقض قانون در حملات جای گرفته‌اند که ما آنها را شناسایی کرده‌ایم و مراحل حقوقی علیه آنان آغاز شده است."

نهامر گفت:"نورالدین جوانداغ خبرنگار کوردی که از سوی نژادپرستان مورد حمله قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شده است."

به گفته وزیر کشور اتریش عامل حمله به نورالدین جوانداغ یک ترک ساکن آلمان است که عضو نهادهای م.ه.پ در آلمان است و سه نفر دیگر که در این حمله دست داشتند آزاد شده‌اند.

وزیر کشور ارتش افزود که افراد ذکر شده تصاویر و ویدیوهای مربوط به کوردها، چپگراها، سوسیالیست‌ها و نمایندگان جمعیت‌های علوی را به سازمان میت ارسال کرد‌ه‌اند و افزود:"حملات از سوی نهادهای آ.کپ/م.ه.پ در آلمان و ترکیه سازماندهی شده‌اند."

سوننا راب وزیر توافق اجتماعی نیز گفت که از این به بعد دولت اتریش نهادهای تُرک وابسته به دولت ترکیه را تحمل نخواهند کرد.