ویروس کرونا جان ٣٨۵ اسپانیایی دیگر را گرفت

تعداد فوتی‌های بیماری کووید١٩ در اسپانیا به ٢ هزار و ۶٩۶ نفر رسید.

بنابر گزارش وزارت بهداشت اسپانیا در شبانه‌روز گذشته ٣٨۵ فرد مبتلا به ویروس کرونا در این كشور جان خود را از دست داده‌اند. اینچنین تعداد فوتی‌های بیماری کووید١٩ در این کشور به ٢ هزار و ۶٩۶ نفر رسیده است.

شمار مبتلایان به کرونا در اسپانیا نیز با شناسایی ٣ هزار و ٧٩۴ مورد قطعی ابتلا به ٣٩ هزار و ۶٧٣ نفر رسید.