دومین روز راه پیمایی لوزان-ژنو

راه پیمایی اتحاد ملی کوردها از لوزان تا ژنو در دومین روز خود در جریان است. بخش دوم این راهپیمایی از ژنو آغاز شده است.

بخش دوم راهپیمایی ای که بیش از ١٠٠ سیاستمدار، نویسنده، هنرمند، روزنامه نگار، آکادمیسین، نمایندگان نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ان مشارکت داشتند، آغاز شد.

بخش نخست این راه پیمایی روز گذشته با نشستی خبری در لوزان آغاز گردید و غروب همانروز در شهر رنه سوییس پایان یافت. بعد از آن در سالن شهر رنه با مشارکت راه پیمایان پانلی با عنوان اتحاد ملی ایجاد شد. در دو پانل هنرمندان کورد که در این راه پیمایی مشارکت داشتند کنسرت با شکوهی را برگزار کردند. صدها نفر در این کنسرت مشارکت کردند و تمامی هنرمندان سرود «هرنه پیش» را سر دادند. راه پیمایان اتحاد ملی از Place de Neûve ya Cenevrey بخش دوم این راه پیمایی را آغاز کردند. راه پیمایان به سوی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو حمله کردند.

راه پیمایان همراه با فراخوانی مبنی اتحاد، از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نیز خواستند که علیه حملات اشغالگرانه دولت ترک به شمال-شرق سوریه موضعگیری نمایند.

مطالبات راه پیمایان

راه پیمایان در بخش دوم این راه پیمایی مطالبات خود را اعلام نمودند. طبق این بیانیه:

برای اتحاد ملی

لازم است تمامی سازمانها و احزاب کوردستانی حول هم گردهم آمده و متحد شوند. به منظور ایجاد یک استراتژی مشترک، دفاع مشترک، دیپلماسی مشترک گام برداشته شود.

در این چارچوب به منظور ایجاد اتحاد ملی ما از روشنفکران و هنرمندان درخواست می کنیم که با مسئولیت عمل نمایند.

درخواست از سازمانها  و افکار عمومی بین‌المللی:

لازم است ارتش ترک بدون شرط از شمال-شرق سوریه و از عفرین خارج شوند.

به منظور تامین امنیت خلقهای شمال-شرق سوریه حریم هوایی- به جای کمکهای انسانی- این منطقه مسدود شود. با نظارت سازمان ملل نیرویی نظامی بین‌المللی برای حفظ صلح، مرز ترکیه و شمال-شرق سوریه مستقر گردد.

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه به رسمیت شناخته شود، نمایندگان خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در نشستهای کمیته قانون اساسی  سوریه در سازمان ملل متحد حضور داشته باشند.

ساکنان روژآوا که از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند، به شیوه ای امن و تحت حفاظت به موطن خود بازگشته و ضررهای آنان جبران شود.

پاکسازی نژادی در روژآوا جبران شود و ترکیه تحریم تسلیحاتی شود. توریسم و کالاهای ترکیه بایکوت شود.