آغاز راه پیمایی بزرگ از سوی کوردها و دوستان خلق کورد

به منظور محکومیت توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، راه پیمایی بزرگ از هامبورگ آغاز شد.

در محکومیت توطئه بین‌المللی علیه عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد و حملات اشغالگرانه علیه روژآوا راه پیمایی سه روزه از هامبورگ آغاز شد.

گام نخست این راه پیمایی در مقابل پارلمان هامبورگ با گردهمایی کوردستانیان و پخش نشریه‌های مرتبط آغاز شد و این میتینگ در  Gansemarkt خاتمه یافت. ایمام جومرت از اعضای کمیته اجرایی این راه پیمایی جای  اعلام نمود که مرحله دوم این راه پیمایی فردا از منطقه آلتونا شروع شده و در زندان  Damtorê خاتمه می‌یابد. جومرت خاطرنشان ساخت که  طرفداران تیم فوتبال ساوت پاولی نیز در این راه پیمایی مشارکت و از آن حمایت می‌کنند.

راه پیمایی فردا در ساعت ۱۲ در مسیر Altona Grossebergê آغاز می‌شود، گردانندگان این راهپیمایی بزرگ اعلام کرده‌اند که فردا منتظر مشارکت وسیع شهروندان هامبورگ در این راهیپمایی هستند.