راه‌پیمایی ده‌ها هزار نفری کوردها و آزادیخواهان در استراسبورگ

ده‌ها هزار نفر کوردستانی و دوستان آنان در استراسبورگ گردهم آمدند و با سر دادن شعار توطئه ١۵ فوریه را محکوم کردند

به منظور محکوم کردن توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ده‌ها هزار نفر از کوردهای مهاجر در اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گردهم آمدند.

حضور پرشکوه زنان به راه پیمایی استراسبورگ جلوه خاصی داده بود. راه پیمایان پلاکارد بزرگی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:"آزادی برای اوجالان ، جایگاه سیاسی برای کوردستان". آنان همچنین ده‌ها تصویر بزرگ عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را بلند کرده و به سوی محل برگزاری گردهمایی حرکت کردند.

کوردها و دوستانشان از شهرهای جداگانه آلمان، فرانسه، هلند و بلژیک در این راه پیمایی شرکت کردند.

در این راه پیمایی گروه‌های فمینیست، آنتی‌فاشیست و ضد سرمایه‌داری نیز جای گرفتند.