ابتکار عمل آزادی برای اوجالان: بدون وقفه از اوجالان صیانت کنیم

ابتکار عمل آزادی برای اوجالان در بیانیه‌ای از تمامی افرادی که در فعالیت‌های روز جهانی اوجالان در دهم اکتبر جای گرفته‌اند قدردانی کرده و خواستار «تداوم فعالیت‌ها» برای آزادی اوجالان شد.

ابتکار عمل آزادی برای اوجالان با صدور بیانیه‌ای به فعالیت‌های روز ١٠ اکتبر، روز جهانی آزادی اوجالان اشاره کرده و می‌گوید:"١٠ اکتبر در سرتاسر جهان و بویژه در کوردستان مردم به خیابان‌ آمدند و شعار آزادی برای اوجالان را سر دادند. اکنون نیز باید این شعار تکرار شود؛ «آزادی برای اوجالان»".

صدایمان به امرالی رسید

در ادامه‌ی بیانیه آمده است که در آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، کانادا و هر چهار بخش کوردستان صدها هزار کورد به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی آزادی اوجالان به خیابانها و میادین آمدند و برای اوجالان شعار دادند. ابتکار عمل آزادی برای اوجالان همچنین گفت، "دوستان کوردها شعار «روز آزادی اوجالان فرارسیده است» سر دادند و با پانکارت "آزادی برای اوجالان و ستاتو برای کوردستان" و با بلند کردن پوسترهای رهبر خلق کورد، با راهپیمایی و میتینگ، صدای خود را به امرالی رساندند.

ابتکار عمل آزادی برای اوجالان از آنهایی که در ۱۰ اکتبر به خیابانها و میادین آمدند و از اوجالان حمایت کردند، تشکر کرد و گفت،"اوجالان آزاد خواهد شد"، ما از  همه می‌خواهیم تا به تلاش‌هایشان ادامه دهند چون اوجالان فقط صدای کوردها نیست، وی صدای میلیونها انسان است.

روز ۱۰ اکتبر به عنوان روز جهانی آزادی برای اوجالان ثبت شده است. به این مناسبت به آقای اوجالان و همه‌ی رفقای زندان امرالی درود می‌فرستیم.

با تلاش‌های بی‌وقفه خویش از اوجالان حمایت می‌کنیم

ابتکار عمل برای آزادی اوجالان در پایان گفت،"تا رهبر آپو آزاد نشود، ما و دوستانمان بر موضع خود پافشاری می‌کنیم. ما به عنوان ابتکار عمل برای آزادی اوجالان از همه می‌خواهیم که به حمایت خود ادامه دهند. صیانت از رهبر آپو به معنی حفظ آینده و آزادی ماست. مبارزه برای آزادی اوجالان به معنی مبارزه برای آزادی خود ما است."