انتشار جزئیات تازه‌ای از جنایت قونیه؛ قاتل از بستگان مهاجمان روز ١٢ می بوده است

عبدالرحمن کارابولوت وکیل خانواده قتل‌عام روز گذشته قونیه اعلام کرده است که ١۶ گلوله در بدن ۶ نفر از قربانیان وجود دارند و افزود: قاتل از بستگان افرادی بوده است که در ١٢ می به خانواده دده‌اوغلولار حمله کرده بودند."

تحقیقات اولیه بر روی اجساد ٧ نفر از قربانیان حمله فاشیستی ترک‌ها به خانواده دده‌اوغلولار در بخش مرام شهر قونیه به پایان رسید. به گفته عبدالرحمن کارابولوت وکیل خانواده دده‌اوغلولار در اجساد ۶ نفر از قربانیان ١۶ گلوله وجود دارند و گزارش پزشکی قانونی در مورد قربانی دیگر هنوز به ما داده نشده است.

کارابولوت که با قاضی پرونده دیدار کرده است اعلام کرد:"طبق گفته‌های قاضی پرونده، عامل حمله از بستگان مهاجمان سابق (١٢ می‌ ٢٠٢١) بوده است. چهره مهاجم تشخیص شده است."