باید همبستگی برای آزادی اوجالان افزایش یابد

آنیوشکا وایل و یوشکی وایل مدافعان حقوق بشر که مدتی طولانی است برای آزادی خلق کورد در چندین پروژه و فعالیت و برنامه شرکت کرده‌اند اعلام نمودند، حصر جنایتی ضد بشری است و باید اوجالان آزاد شود.

آنیوشکا وایل و یوشکی وایل مدافعان حقوق بشر اعلام کردند، باید پشتیبانی و همبستگی بین‌المللی برای آزادی اوجالان افزایش یابد.

آنیوشکا وایل رئیس حزب کارگران سوئیس در تلاش‌ها برای آزادی نلسون ماندلا نیز شرکت کرده است. وی برای ویتنام نیز فعال بوده و کارهای بسیاری انجام داده است. او پس از کودتای سال ۱۹۸۰ ترکیه به امور پناهجویانی که از ترکیه و کوردستان به اروپا می‌رفتند، بسیار توجه می‌کرد. او می‌گوید، از آن زمان کوردها را شناخته است.

'به پشتیبانی‌ بین‌المللی نیاز داریم'

آنیوشکا وایل با یادآوری گفته چگوارا 'پشتیبانی کردن از یکدیگر، علاقه و زیبایی خلق‌هاست' افزود: "برای آزادی نلسون ماندلا در سرتاسر جهان پشتیبانی‌های بسیاری انجام شد. امروز نیز با همان شیوه باید مبارزاتی برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انجام شود که مدت ۲۲ سال است در حصر میهباشد. اگر نلسون ماندلا برای مردم آفریقا "ماندیبا" است، عبدالله اوجالان نیز برای خلق کورد "آپو" می‌باشد و برای همین برای آزادی وی نیاز به پشتیبانی بین‌المللی است.

به گفته‌ی آنیوشکا وایل اگر اوجالان پشتیبانی بین‌المللی آزاد شود، در ترکیه و کوردستان و برای خلق‌های منطقه صلحی دائمی ایجاد خواهد شد.

'خواستار آزادی خلق کورد بودند'

یوشکی وایل که در چندین فعالیت حقوق بشری شرکت کرده است و عضو دانشگاه سنت گالن و عضو پل خواهری-برادری شهرهای زوریخ- آمد است. یوشکی وایل در مورد قانون مجازات و جرایم در دانشگاه سنت گالن تحقیق می‌کند. او همچنین در رابطه با حصر و انزوا تحقیق می‌کند. وی اعلام کرد، چندین سال است در مورد مبارزات آزادی خلق کورد به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است. یوشکی وایل به این مسئله اشاره کرد که اوجالان در شرایط دشوار حصر و زندان انفرادی پارادایم خود را به بیرون فرستاده و حدود ۱۰ کتاب در این شرایط نوشته است و همین امر بسیار بر من تاثیر گذاشته است. وی گفت: در فعالیت‌ها در شهر زوریخ من شهادت دادم که درخواست آزادی برای اوجالان به معنی درخواست آزادی برای خلق کورد است.

'اتحاد خلق کورد حائز اهمیت است'

یوشکی وایل از همه‌ی سوئیسی‌ها و تمامی طیف‌های دمکراتیک بین‌المللی درخواست کرد تا از خلق کورد پشتیبانی کنند و اشاره نمود، باید فورا اتحاد میان کوردها ایجاد شود. وی همچنین اعلام نمود چاره‌یابی در اتحاد و یکپارچگی خلق کورد است. او در ادامه گفت: باید عبدالله اوجالان که خلق کورد و خلق‌های منطقه او را رهبر و سرکرده‌ای بزرگ می‌دانند آزاد شود. همچنین ما نیز به عنوان دوستان خلق کورد خواستار آزادی اوجالان هستیم.