در قبرس ابتکار عمل "پشتیبانی از کورد" تاسیس شد

در قبرس احزاب سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شخصیت‌های سرشناس در راستای اتحاد استراتژیک میان خلق کورد و خلق قبرس ابتکار عمل پشتیبانی از کورد را تاسیس کردند.

جانشین رئیس حزب سوسیالیست (EDEK)، نماینده‌ی پارلمان اروپا کاستس ایستاسیو، نماینده همین حزب الین تیوچاروس، رئیس کل سابق حزب اکولوژیست و نماینده پارلمان گیورگوس پیردیکس، محقق و روزنامه‌نگار کریستوس لاکوفیوش، به همراه تعداد زیادی از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران نویسندگان و شخصیت‌های سرشناس قبرس دور هم گردآمده و ابتکار عمل پشتیبانی از کورد را تأسیس کردند.

اعضای این ابتکار عمل که در شورای روزنامه‌نگاران نیکوسیا گردآمده بودند، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. این گردهمایی توسط رسانه‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفت. یاسین درگوش نماینده‌ی پ.ی.د، لزگین سرحد ریاست مشترک و اعضای شورای خلق کورد و سیاستمدار کورد نیز در این مراسم شرکت کردند.

همچنین اعضای کمیسیون پشتیبانی از کورد که در دهه ۹۰ توسط تیوفیلوس جورجیادیس تاسیس شده بود، در این گردهمایی شرکت کردند. جورجیادیس در ۲۰ می ۱۹۹۴ توسط میت ترور شده بود.

در این کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان پارلمان سخنرانی کرده و سپس بیانیه‌ی مشترک روزنامه‌نگاران قرائت شد.

در این بیانیه اعلام شد، خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه در حال عبور از مرحله‌ای تاریخی هستند. ارتباطات میان روم- کورد در سطحی مهم است.  همچنین اعلام شد:"علیه آسیب‌هایی که مدرنیته سرمایه‌داری به ویژه دولت اشغالگر ترکیه به خلق‌ها وارد کرده است و در مقابل سیاست‌های فاشیسم و پاکسازی، پشتیبانی و همکاری توسط جنبش آزادی کورد بسیار مهم است. با مبارزات مشترک همراه با خلق کورد و با شرکت خلق دوست روم معتقدیم که می‌توانیم بهتر به پیش برویم. فقط همکاری و پشتیبانی خلق‌ها می‌تواند به توطئه‌های دولت اشغالگر ترکیه و نیروهای هژمونگرا پایان دهد."

در این بیانیه همچنین اشاره شده است که علیه حملات دولت ترکیه و در مقابل اشغالگری بهترین موضعگیری خلق‌ها این است به نیروی خود تکیه کنند و اینگونه خود را سازماندهی کرده و از خود دفاع کنند و با نیروی خود، خودمدیریتی و دستگاه دفاعی خود را ایجاد نمایند.

تیوفیلوس سمبل ماست

در بیانیه ابتکار عمل اعلام شد که دوست کوردها تیوفیلوس جورجیادیس در ارتباطات میان خلق کورد و روم شخصیتی تاریخی بود. همچنین آمده است:"تیوفیلوس دید که خلق‌های کوردستان و قبرس چگونه هدف حملات اشغالگران و نیروهای هژمونگرا  قرار گرفته‌اند. او تاکید کرد که اشغال کوردستان زمینه را برای اشغال قبرس فراهم می‌کند و در این راستا از خلق کورد پشتیبانی نمود و به سمبل مبارزات کوردها تبدیل شد.

تیوفیلوس می‌گفت:"آزادی قبرس از کوهستان‌های کوردستان می‌گذرد." این گفته، گفته‌ای تاریخی است. ما معتقدیم که ابتکار عمل پشتیبانی از کورد باید بر اساس این حقیقت علیه مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خلق کورد با حساسیت برخورد کرده و کار کند."

وظایف اصلی ابتکار عمل

در رابطه با وظایف اصلی ابتکار عمل پشتیبانی از کورد اعلام شد:"این ابتکار عمل برای آنکه در آزادسازی کوردستان و قبرس شرکت نمایند تاسیس شده است. با همکاری خلق و حکومت قبرس در راستای پشتیبانی از منافع مشترک خلق کورد و قبرس مبارزه کرده و برای ایجاد اتحاد استراتژیک میان خلق کورد و قبرس کار می‌کند. همچنین در راستای کمک به قربانیان و آسیب دیدگان جنگ در کوردستان با هدف پشتیبانی مالی و اجتماعی تلاش می‌کند. همچنین پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که اکنون در خاورمیانه و به ویژه در منطقه روژاوای کوردستان به امید خلق‌ها تبدیل شده است را برای خلق قبرس بازگو می‌کند."

این گردهمایی با شعارهای پشتیبانی از انقلاب خلق‌ها پایان یافت.