فراخوان برگزاری تجمع در محکومیت بازداشت شهروندان روژهلات و ایران در کلن

کمیته پژاک در شهر کلن آلمان با انتشار فراخوانی اعلام کرد که فردا (روز شنبه ۲۷ مارس / ٧ فروردین) در محکومیت دستگیری‌ گسترده شهروندان از سوی رژیم ایران تجمعی برپا خواهد داد و از همه‌ی آزادیخواهان درخواست نمود، در این تجمع شرکت نمایند.

کمیته‌ی حزب حیات آزاد کوردستان پژاک در شهر کلن، فراخوانی برای کوردهای ساکن شهر کلن و اطراف آن در کشور آلمان منتشر کرده و اعلام نمود، این تجمع علیه دستگیری‌های رژیم ایران برگزار خواهد شد و از همه‌ی آزادیخواهان کلن و اطراف درخواست نمود در این تجمع شرکت نمایند.

در این بیانیه آمده است؛"کمیته‌ی پژاک در شهر کلن تجمعی برای محکوم نمودن دستگیری‌ها و پاکسازی سیاسی در روژهلات کوردستان که توسط رژیم اشغالگر ایران انجام می‌شود برگزار می‌نماید".

 همچنین آمده است؛"به این مناسبت از همه‌ی آزادی‌خواهان ساکن این منطقه درخواست می‌کنیم، با شرکت در این تجمع به صدای خفه شده‌ی همه‌ی زندانیان روژهلات تبدیل شوند."

 همچنین اعلام شده است، اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا انجام خواهد شد.

 بر اساس این فراخوان تجمع رأس ساعت ۱۳ روز شنبه (۲۷ مارس ۲۰۲۱) در باهوفسف پلاتز  Bahnhofsvorplatz شهر کلن برگزار می‌شود.