گرامیداشت ١۵ آگوست از سوی کوردهای مقیم لندن

کوردستانیان مقیم لندن با برگزاری مراسم باشکوهی عید رستاخیز ملی ١۵ آگوست را گرامی داشتند.

مجلس خلق، کنگره دمکراتیک جوامع کورد مقیم اروپا و کمسیون باشور ک.ج.د.ک-اروپا مراسمی را در گرامیداشت ١۵ آگوست در شهر لندن برگزار کردند.

این مراسم با یک دقیقه سکوت در پاسداشت شهیدان راه آزادی کوردستان آغاز شد. سپس پیام کمیسیون باشور ک.ج.د.ک-اروپا قرائت شد. در پیام مذکور با اشاره بر اهمیت نبرد علیه فاشیسم و خط نوکری کورد بر ضرورت گسترش مبارزه تأکید شده است.

مراسم از ساعت ١١ قبل از ظهر تا ١۶ عصر ادامه یافت.

در این مراسم گروه‌های هنری کورد و اینترناسیونالیست ترانه‌هایی را برای شرکت کنندگان اجرا کردند.

شرکت کنندگان به رقص و پایکوبی پرداختند و غذاهای محلی میان یکدیگر توزیع کردند.

مراسم با شعار «بژی برخودانا گریلا و روژاوا»، «بژی رهبر آپو» و «مرگ با خائنان» به پایان رسید.