گرامیداشت یاد و خاطره شهید زاگرس و شهید شوگر در استکهلم برگزار می‌شود

کمیته پژاک و کمیته کژار در شهر استکهلم سوئد در گرامیداشت یاد و خاطره زاگرس مانی و شوگر چیا مراسمی را برگزار می‌کنند.

کمیته‌های استهکلم حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) و جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در گرامیداشت دو گریلای شهید زاگرس مانی و شوگر چیا روز دوشنبه مراسمی را در 'مرکز جامعه کوردی' برگزار می‌كنند.

در اطلاعیه‌ منتشر شده در این مورد آمده است که "برای گرامیداشت شهیدان زاگرس مانی و شوگر چیا که در نتیجه توطئه دولت ایران در منطقه دره شلیر از توابع پنجوین جنوب کوردستان حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند، مراسم گرامیداشتی از سوی کمیته‌های پژاک و کودار در استکهلم برگزار می‌شود."

این مراسم روز دوشنبه ٢٩ مارس رأس ساعت ١۴ در مرکز جامعه کوردی در آدرس زیر برگزار می‌شود:

Fridhemsgatan 44, Stuckholm