گزارش سال ۲۰۲۱ کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا: ترکیه نیرویی اشغالگر است

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا طی گزارش سالیانه‌ی خود حضور ترکیه در سوریه را مانند" نیروی اشغالگر" عنوان کرده و می‌افزاید، هدف ترکیه در سوریه ایجاد ناامنی و ناآرامی است.

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا در گزارش سالانه‌ی خود که در ۱۰ اکتبر منتشر شد، در مورد دخالت کشورها در سوریه گفت: دولت ترکیه نیروی‌ اشغالگر در سوریه است.

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا با انتقاد شدید از سیاست‌های ترکیه اعلام کرد، سیاست‌های خارجه دولت ترکیه بر اساس امنیت و سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیست.

اتحادیه‌ی اروپا همچنین می‌گوید: هدف ترکیه در سوریه ایجاد ناآرامی است. ترکیه عملیات‌های نظامی خود در شمال سوریه را با حضور شبه‌نظامیان خود ادامه می‌دهد.

اتحادیه‌ی اروپا به وضعیت حقوق بشر در مناطق تحت کنترل ارتش ترکیه و گروهک‌های مزدورش اشاره کرده و می‌گوید: حقوق بشر در این مناطق نامساعد است.