هزاران نفر در لیورپول نوروز را به رهبر آپو تبریک گفتند

با تلاش کوردهای مقیم لیورپول در بریتانیا و جمعیت کوردهای این شهر، غروب دیروز سەشنبه نوروز کوردی و مقاومت را جشن گرفتند.

هر یک از رمزی کارتال، الهام احمد، فلکناس اوجا و ریاست مشترک پژاک؛ سیامند معینی در مراسم نوروز لیورپول حاضر بودند و با ویدیو برای حضار پیام دادند.

همچنین پیام ریاست مشترک مرکز کورد در بریتانیا "میراث سرحد" قرائت شد. پس از خوشامدگویی به حضار، نوروز کوردی را به مادر شهیدان و خلق کورد و سایر خلقهای خاورمیانه تبریک گفت.

میراث سرحد در ادامه سخنانش گفت: متاسفانه در باکور کوردستان خلقمان به دلیل زمین لرزه قربانی زیادی داده است، اما امداد و نجات و همکاریها توسط دولت ترکیه به درستی انجام نشده و این تلفات را بیشتر کرده است. لذا باید خلق کورد در زمان انتخابات حاکمیت آ.ک.پ- م.ھ.پ و اردوغان را ساقط کنند.

کسانی که سخنرانی کردند در حرفهایشان نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، خلق کورد و مردمان آزادیخواه، ستمدیدگان، خانواده شهیدان، زندانیان سیاسی، گریلا و شروان ها تبریک گفتند. حضار نیز مکرراً شعار "زنده باد رهبر آپو" را فریاد می زدند و همصدا می گفتند نوروزت مبارک!

در ادامه مراسم هر یک از هنرمندان ناصر رزازی، دیار درسیم، سونیا آلان و برهم شمامی با شعار "زن، زندگی، آزادی" نوروز لیورپول را شادتر کردند.

همچنین سونیا کریمی از طرف زنان روژهلات کوردستان با زبان انگلیسی و نماینده کومەله کوردستان ایران با زبان کوردی، پیامهایی را تقدیم کردند.

همزمان در لندن نیز مراسمی توسط گروه کوردی بریتانیا مراسم نوروز برای جوانان برگزار شد.

مراسم از ساعت ۵عصر تا ١٠ شب ادامه داشت و با شعار زنده باد رهبر آپو، زنده باد پیشمرگ، زنده باد گریلا و شروان به پایان رسید.

https://halvori.org/articles/edit?id=65722#