کنگره خلق: سال ٢٠٢٣ سال سقوط فاشیسم AKP-MHP خواهد بود

کنگره خلق پیامی را به مناسبت سال جدید منتشر کردە و گفت: سال ٢٠٢٣ سال سقوط فاشیسم AKP-MHP خواهد بود. هدف اصلی ما آزادی جسمی رهبر آپو است.

ریاست مشترک شورای کنگره خلق به مناسبت فرا رسیدن سال نو پیامی را منتشر کرد. در این پیام آمده است: مقاومت در طول سال بە مانعی بر سر راه پیروزی دولت ترکیه بوده و در ادامە آمدە است در سال ٢٠٢٣ هدف اصلی آزادی فیزیکی رهبر آپو است، این  هدف تنها راه برون رفت از جنگ و هرج و مرج و همه مشکلات است.

با مقاومت گریلا، نقشه های آنها شکست می خورد

پیام کنگره خلق به این شرح است:

به امید آنکە آغاز سال جدید وسیله ای برای آزادی جسمانی رهبر آپو باشد، سال جدید را صمیمانه به رهبر آپو، تمامی اسرای آزادی، خلق کردستان، همرزمانمان در هر عرصه، دوستان و بشریت پیشرو تبریک می گوییم.

مبارزات آزادی زنان که با انقلاب روژآوا به وجود آمد، در سال ٢٠٢٢ در روژهلات کوردستان با شعار «ژن، ژیان، آزادی» به امیدی برای مردم ایران تبدیل شد و در دستور کار افکار عمومی جهان قرار گرفت. رهبر آپو بشارت داد ە بودکه قرن بیست و یکم «قرن آزادی زنان» خواهد بود. سال ٢٠٢٢ سالی بود که نقشه های فاشیسم AKP-MHP علیه مبارزات آزادی کردستان شکست خورد.

پروسه ی جنگ که از ٢٤ فروردین به مدت هشت ماە و نیم با انواع سلاح های ممنوعه اجرا می شود، در مقابل اراده ی مبارزه گریلا شکست خورده است. این شکست همچنین شکست سیاست های انکار و تخریب دولت ترکیه است که با گذشت ٩٩ سال از زمان پیمان لوزان ادامە یافتە است.

فاشیسم AKP-MHP برای ممانعت از نابودی خود به خلقمان در باکور، باشور و روژاوا، بە هر نقطهای از کوردستان حمله می کند. از ٢٥ مارس ٢٠٢١ هیچ اطلاعاتی از رهبر آپو دریافت نشده است. با وضعیت غیرمنتظره ای که پس از بازدید CPT رخ داد، نگرانی ها در مورد امنیت و سلامت رهبر آپو روز به روز افزایش می یابد.

حکومت AKP-MHP در برابر مقاومت رهبر آپو و گریلا موفق بە موفقیتی دست نیافت، در سیاست های  خود علیه خلقمان در باکور و روژآوا به نتیجه مطلوب نرسید و تضعیف شد. به دلیل سیاست های جنگی خود، ترکیه را به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشاند. آنچه به دست مافیا و باندها سپرده شده است، وضعیت سقوط و انحطاط را در جامعه ایجاد کرده است.

به زنان حمله کردند

دولت AKP-MHP برای نجات از این وضعیت و تغییر دستور کار در طول سال به رهبران مبارزات آزادی زنان حمله کرد و آنها را قتل عام کرد. ناگهان آکارسل در ٤ اکتبر در سلیمانیه، اوین گویی (امینه کارا) در ٢٣ دسامبر در پاریس به قتل رسیدند. به جز اوین گویی، هنرمند جوان میر پرور (محمت شیرین آیدین) و یکی از میهن پرستان اصلی انجمن فرهنگ احمد کایا، عبدالرحمن قیزیل نیز به قتل رسیدند.

در برابر دومین کشتار پاریس که فاشیسم AKP-MHP در پایان سال ٢٠٢٢ انجام داد، خلق ما و دوستان ما با خشم و رفتار خود چهره ی فاشیسم را در افکار عمومی اروپا و کل جهان برملاء کردند. با همه این اتفاقات، سال ٢٠٢٢ سالی بود که مبارزه خلق ما و نیروهای دموکراسی به بالاترین سطح رسید و سال عقب نشینی فاشیسم AKP-MHP بود.

ما سال ٢٠٢٣ را با ارزش هایی آغاز می کنیم که با یک مبارزه منحصر به فرد ایجاد شده اند. سال ٢٠٢٣ سال شکست فاشیسم AKP-MHP خواهد بود. در عین حال، این نابودی اتحاد لوزان خواهد بود که متکی بر انکار و نابودی مردم کورد است که 99 سال پیش توسط دولت ترکیه انجام شده است. سیستم دولتی که سیاست های نظامی و سیاسی آن منحط شده و اقتصادش شکست خورده است، تنها راه نجات برای آن پایان دادن به سیاست های جنگی علیه مردم کورد، حل مسئله ی کورد و سایر مشکلات اجتماعی از طریق گفتگو است.

بحران و هرج و مرج با آزادی رهبر آپو پایان خواهد یافت

فروپاشی سیاست های ظالمانه مبتنی بر انکار خلق کورد، در عین حال فروپاشی سیاست های همکارانە حزب دمکرات کوردستان است. همزمان، فروپاشی سیاست های بین المللی همکار با دولت سرکوبگر ترکیه و کوردهای همکار آنهاست. نیز الغای فشار برای نابودی کوردها است. این وضعیت نیز نقطه عطف جدیدی برای مردم کردستان و منطقه است.

بر این اساس هدف اصلی سال ٢٠٢٣ آزادی جسمانی رهبر آپو است. تنها راه برون رفت از بحران و هرج و مرج همین است. خلق ما، دوستان ما و نیروهای دموکراسی خواه با تمام قوا به سمت این هدف حرکت خواهند کرد. در همین راستا، سال جدید را صمیمانه به مردم و نیروهای دموکراسی طلب تبریک می گوییم و به تحقق موفقیت های بزرگ امیدواریم.