کشته شدن ٩ اشغالگر تُرک در عملیات گریلاهای کوردستان در آواشین

در عملیات تیم‌های متحرک گریلا علیه ارتش متجاوز ترکیه در منطقه ورخله دست‌کم ٩ اشغالگر به هلاکت رسیدند.

به گفته منابعی در ه.پ.گ، اشغالگران ترک که درصدد پیشروی در منطقه مقاومت ورخله عرصه آواشین بودند از سوی تیم‌های متحرک گریلا هدف قرار داده شدند. در نتیجه این عملیات حداقل ٩ اشغالگر به هلاکت رسیدند.

منابع مذكور از تداوم جنگ شدید گریلاهای کوردستان علیه متجاوزان خبر دادند.