"کشورمان نباید در مقابل دولت خونخوار ترک سکوت کند"

جمعیت نمایندگان تسلیم‌ناپذیر فرانسه با یادآوری قتلعام سه زن مبارز کورد در پاریس از سوی سازمان میت ترکیه اعلام کرده‌اند که زمان آن فرا رسیده است که کشور ما سکوت خود را در مقابل دولت خونخوار ترکیه پایان دهد

از سوی جمعیت نمایندگان جنبش تسلیم‌ناپذیر فرانسه در رابطه با قتل‌عام پاریس بیانیه‌ای منتشر شد:

در این بیانیه که تحت عنوان «زمان آن فرا رسیده است که فرانسه راز سر به مهر را فاش کند»،  منتشر شده است، آمده است:

"در ٩ ژانویه ٢٠١٣ در مرکز انفورماسیون کوردستان در پاریس  سه فعال کورد قتل‌عام شدند.

ساکینه جانسز بر اساس حق پناهندگی که از فرانسه دریافت کرده بود، فیدان دوغان نیز با قانون فرانسه و لیلا شایلمز نیز بر اساس قانون آلمان در اروپا زندگی می‌کردند.

این سه زن در قلب پاریس قتل‌عام و ترور شدند.  رئیس جمهور آن زمان فرانسوا اولاند و نخست وزیر این جنایت بزرگ را به عنوان "غیرقابل پیشگیری" نام بردند.

همچنانکه از مدت‌ها پیش می‌دانیم، عرصه آنکارا در حال «برنامه‌ریزی و تدارکات» این سوءقصد بوده است. سازمان‌های ترک هیچگاه با سازمان‌های مسئول تحقیق و پلیس و دادسرای تحقیق همکاری نکرده‌اند؛ با وجود پیمان‌های موجود، بویژه پیماننامه‌های موجود و توافقنامه مبارزه علیه ترور شورای اروپا که در مورخ ٢٧ فوریه ١٩٧٧ منعقد شده است.

هشت سال از قتل ساکینه، فیدان و لیلا سپری شده است و مسئولان ما همچنان از همکاری با دادگستری کشورمان برای فشار بر ترکیه پرهیز می‌کنند، رسانه‌‌های ترک مشارکت سرویس‌های مخفی ترکیه (میت) را «تصدیق» کرده‌اند.

زمان آن فرا رسیده است که کشورمان اسرار پشت پرده این سه سوءقصد را افشا کند.

زمان آن فرا رسیده کشورمان در مورد دولتی خونخوار به سکوت خود پایان دهد. کشور ما در روز سه‌شنبه ٢٣ مارس، با بازداشت شمار زیادی از ملیتان‌های کورد و با تفحص در مراکز اجتماعی کوردها نمی‌تواند مبارزه آزادیخواهی کوردها در سرزمینمان را نادیده بگیرد و به «بازوی نظامی» یک رژیم دیکتاتور مبدل گردد، همچنانکه در مارسی عمل کرد.

ما حمایت بی‌دریغ خود را برای مبارزه مرگ و زندگی کوردها را دوباره اعلام می‌کنیم و از تمامی سازمان‌های جامعه مدنی، احزاب سیاسی می‌خواهیم که در قبال این بی‌عدالتی بر کوردها در فرانسه سکوت نکنند.

افرادی که بیانیه‌ را امضا کرده‌اند:

"M. Jean-Luc Mélenchon

Mme Clémentine Autain

M. Ugo Bernalicis

M. Éric Coquerel

M. Alexis Corbière

Mme Caroline Fiat

M. Bastien Lachaud

M. Michel Larive

Mme Danièle Obono

Mme Mathilde Panot

M. Loïc Prud'homme

M. Adrien Quatennens

M. Jean-Hugues Ratenon

Mme Muriel Ressiguier

Mme Sabine Rubin

M. François Ruffin

Mme Bénédicte Taurine."