نمایندگی دیپلماتیک اداره خودگردان در ژنو افتتاح شد

نمایندگی دیپلماتیک اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در شهر ژنو سوئیس در مراسمی آغاز بکار کرد.

نمایندگی دیپلماتیک اداره خودگران شمال وشرق سوریه با حضور نمایندگان حکومت سوئیس و سیاستمداران سوئیسی و سوریه‌ای، همچنین نمایندگان سازمان‌های مدنی مرتبط با وضعیت سوریه در شهر ژنو افتتاح شد.

بدران چیاکورد معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال و شرق سوریه ضمن خیرمقدم به مهمانان گفت:"نخست این گام را به خلق‌های شمال و شرق سوریه تبریک می‌گویم، بویژه به شهیدان و خانواده‌های آنان که جان خود را فدا کردند تا ما به این مرحله برسیم. همچنین از تمامی کسانی که در این زمینه گام برداشته‌اند قدردانی می‌کنم."

چیاکورد در ادامه سخنان خود به افتتاح نمایندگی اداره خودگردان در سوئیس اشاره کرده و افزود:"این اقدام برای پیشرفت روابط میان ما و دولت سوئیس و مردم آن صورت گرفت. این نمایندگی نقش پلی را میان ما خواهد داشت. باید نمایندگی‌های اداره خودگردان و نیروهای سوریه دمکراتیک در تمامی کشورها وجود داشته باشند. زیرا این نیروها برای نیل به امنیت و آسایش جهان در جنگ علیه داعش قربانیان زیادی داده و رنج بسیاری کشیدند. همچنین تروریسمی که داعش نماد آن است امروز یک خطر استراتژیک برای منطقه و جهان است. به همین دلیل برای شکست آن نیاز به فعالیت‌های بین‌المللی وجود دارد."

چیاکورد خاطرنشان کرد که نمایندگی اداره خودگردان در سوئیس نقش نیرومندی را برای جلب حمایت از دستاوردهای خلق‌های شمال و شرق سوریه بر عهده می‌گیرد.