پیوستن سندیکاهای ایتالیا به کمپین «آزادی برای اوجالان»

سه سندیکای ایتالیا مشارکت خود را در کمپین «آزادی برای اوجالان» اعلام کردند و نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کردند.

سندیکاهای ایتالیایی COBAS،  CUB و  UNICOBASحمایت خود را از کمپین «آزادی برای اوجالان» اعلام کردند. این سه سندیکا نامه‌ای را به سازمان ملل ارسال کردند.

در نامه یادآوری شده است که عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد در توطئه‌ای بین‌المللی روز ١۵ فوریه ١٩٩٩ به دولت ترک تحویل داده شده و از آن روز در حصر و انزوایی سنگین قرار داده شده است. در نامه سندیکاها آمده است:"٢٢ سال گذشت و همچون ستم‌های تحمیلی بر نسلون ماندلا، عبدالله اوجالان نیز در وضعیت غیرانسانی بسر می‌برد.

اوجالان راه دمکراسی و آشتی را در ترکیه، سوریه و تمامی خاورمیانه به خلق خویش نشان داد و هیچگاه این تلاش خود را متوقف نکرد. درک مفهوم «کنفدرالیسم دمکراتیک» و دیدگاه‌های وی این مورد را به اثبات می‌رساند. متأسفانه رژیم ترک و اردوغان دیکتاتور به وی گوش نمی‌دهند و ترکیه را به زندان و پادگانی بزرگ مبدل کرده‌اند. نقض حقوق انسانی و سیاسی، بحران اقتصادی – اجتماعی و گسترش فقر از سوی رژیم خونخوار ترکیه مورد پنهان‌کاری واقع می‌شوند.

علی‌رغم اشغال خاک کوردها، ایزدیان، عرب‌ها و مسیحیان در سوریه و عراق. جنگ و ویرانی در لیبی و قفقاز، همچنین تهدیداتی که در دریای مدیترانه و اروپا وجود دارند اروپا همچنان به ترکیه اسلحه می‌فروشد و در مورد مسئله پناهندگان با اردوغان فاشیست داد و ستد می‌کند. اما اروپا برای آزادی اوجالان هیچ گامی برنداشته است و حتی به مبانی حقوق بشری که خود منادی آنهاست توجهی نمی‌کند."

'سازمان ملل برای آشتی و عدالت باید یاری کند'

COBAS،  CUB و  UNICOBASاز سازمان ملل خواسته‌اند که همچون مسئله نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برای آشتی و عدالت در ترکیه نیز نقش میانجیگری را بر عهده بگیرد و افزوده‌اند:"حکومت ایتالیا با روابط بسیار کثیف خود در موضوع مبارزه علیه جنگ و نقض حقوق بشر نقش منفی را بازی می‌کند.

در وضعیت ناگواری که پندمی زندگی را بر میلیون‌ها نفر حرام کرده و گرسنه کرده است، بویژه تأثیری بزرگ بر زندانیان بی‌دفاع گذاشته است، ده‌ها هزار نفر از سراسر جهان با امضای درخواست و اعلام کارزار به بسیج عمومی رهایی اوجالان ملحق شده‌اند.

ما به عنوان سندیکاهایی که تاکنون برای آشتی و دمکراسی در ترکیه، سوریه، خاورمیانه و غرب تلاش‌‌هایی بسیاری را به خرج داده‌ و همیشه در میدان بوده‌ایم حمایت خود را از کمپین بین‌المللی به عنوان «زمان آزادی برای اوجالان، صلح و عدالت برای ترکیه فرا رسیده است» اعلام می‌كنیم.