تاسیس «شبکه زبان و فرهنگ کوردی»

«شبکه زبان و فرهنگ» بعد از مجموعه تلاشهای دو روزه، نتایج نشست خود را روز گذشته منتشر کرد. این شبکه بعد از برگزاری مجموعه نشستهای خود، با خواست مشارکت کنندگان به شیوه‌ای دمکراتیک عنوان این شبکه را به «شبکه زبان و فرهنگ کوردی» تغییر داد.

هیات شبکه فرهنگ و زبان کوردی بعد از تلاشهای جمعی ۲ روزه خود نتایج نشست و همفکری‌های خود، روز گذشته (١٣ ژانویه / ٢٣ دی‌ماه) با انتشار بیانیه‌ای نتایج نشست خود را منتشر نمود. اعضای این شبکه، باور برشو با قرائت این بیانیه اظهار داشت: سیاستهای نادیده گرفتن و تک صدایی که سالهاست با شیوه‌ای سیستماتیک اجرا می‌شوند، تهدیدهای پیش روی زبان و فرهنگ کوردی را گسترش داده‌اند. به منظور از میان بردن این سیاستها تلاش‌ها و فعالیتهای فراوانی از سوی نهادها و شخصیتهای مختلف انجام شده است. اما تغییر این وضعیت نیازمند تلاشهای فراوانی از طریق اتحاد قدرتمندانه و موضعگیری شفاف و برنامه‌ای موثر است.

برشو در سخنان خود گفت: این هیات در روزهای ۲۲-۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۹ شبکه‌ای از فعالان زبان و فرهنگی کوردی را تاسیس و در رابطه به موضوعات زبانی و فرهنگی، گفتگوهایی انجام شد. در نتیجه این بحث‌ها، فراخوانی برای نشست مشترک و گسترده ای از سوی ۴۵ نفر از فعالان این شبکه منتشر شد. بعد از این فراخوان، در روزهای ۱۱-۱۲ ژانویه/ ٢١ و ٢٢ دی ماه در آمد، با مشارکت نزدیک به ۳۰۰ نفر از فعالان و دلسوزان زبان و فرهنگ کوردی، نشست مشترکی برگزار گردید و طی این نشست موضوعات متنوعی مورد بررسی قرار گرفت.

در نخستین نشست مشترک، موضوعاتی مانند حقوق زبانی، زبان، پیوندهای زبان و هویت ملی، ایجاد راهکار و لیستی از تلاشهای مدنی، مشکلات داخلی و خارجی زبان و فرهنگ کوردی، محدودیتهای اساسی در مقابله با زبان و فرهنگ کوردی و نقشه راه حل این محدودیتها، موقعیت و لیست تلاشهای این شبکه به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

برشو در بخش دیگری از سخنان خود افزود که در این  نشست مشترک  ۱۲ کمیسیون شماتیک مانند کمیسیون انتشاراتی‌ها، کمیسیون نویسندگان، فرهنگ، هنر، زبان و آموزش، اتاق اصناف، نهادهای حقوقی، نهادهای کارفرمایان، اطلاع رسانی، آکادمیسین و زبان شناسان اجتماعی، نهادهای زنان و کمیسیون سازمانهای کودکان تاسیس شدند. در کمیسیون شماتیک موضوعات تخصصی مشخص شدند و در رابطه با موضوعات اصلی بحث و گفتگو به عمل آمده و در این خصوص گزارشهایی ارائه شدند. در گزارش کمیسیون تصمیمات مهمی اتخاذ شد و پیشنهاداتی مبتنی بر حل مسائل و مشکلات زبانی و فرهنگ کوردی ارائه شد. هر یک از کمیسیونها در تلاشهای خود به شیوه‌ای تخصصی به فعالیتهای خود ادامه می‌دهند و تصمیمها و پیشنهادات خود را اجرایی می‌کنند و به منظور گسترش شبکه زبان و فرهنگ کوردی تلاش می‌کنند.

برشو همچنین اشاره نمود که در نشست مشترک و دو روزه این گروه، بنابه درخواست شرکت کنندگان عنوان این شبکه به شیوه‌ای دمکراتیک تغییر پیدا کرده و عنوان شبکه زبان و فرهنگی کوردی برای آن انتخاب شده است. هر چند این شبکه حفاظت و توسعه زبان و فرهنگ کوردی را هدف خود قرار داده است، تمامی فرهنگ‌ها و زبانهای موجود در جغرافیای کوردستان را که در مواجهه با سیاستهای سرکوبگر قرار گرفته باشند، در خود پذیرفته و این زبانها و فرهنگها می‌توانند در این شبکه جایگاه خود را داشته و فعالیتهای خود را ادامه دهند. در رابطه با موقعیت و لوگو، مدیریت و دبیرکلی این شبکه نیز گفتگوهایی انجام شده و پیشنهاداتی نیز مطرح شده‌اند. در خصوص مشخص شدن لوگوی این شبکه، تمهیداتی در حال انجام بوده و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. این شبکه دست‌یابی به تمامی بخشهای مختلف و متمایز جامعه را هدف خود قرار داده است، به همین علت این شبکه پذیرای افراد و شخصیتهای دیگر زبان و فرهنگ کوردی است.

برشو همچنین افزود که در نشست مشترک این شبکه آمده است که به منظور پیشبرد و حفظ زبان و فرهنگ کوردی، لازم است که سال ۲۰۲۰ به عنوان سال بابا طاهر همدانی نامگذاری شده و در خصوص زبان و فرهنگ کوردی بسیج گسترده‌ای انجام و گامهای همه جانبه‌ای برداشته شود. به این منظور تصمیم گرفته شده است که کنفرانس، پانل، سیمپوزیوم و نشستهای مشترک در رابطه با فرهنگ و زبان کوردی و حمایت از سازمانها و نهادهایی که به فرهنگ و زبان کوردی خدمت می‌کنند، انجام شود. در این چارچوب، در روزهای ۸ مارس، ۲۱ مارس و نوروز و ۲۱ فوریه، ۱۵ مه و روزهای ویژه، فعالیتها و تلاشهای متنوع و گسترده‌ای انجام می‌شوند.

برشو در بخش پایانی سخنان خود گفت: از هم اکنون به بعد تلاشهای آنها در راستای حراست و توسعه فرهنگ و زبان کوردی با ذهنیتی مدنی و دمکراتیک، با اندیشه و اعتقادی قدرتمند اجرای شده و شبکه زبان و فرهنگ کوردی از تمامی سازمانها و نهادها مدنی می‌خواهد که آنها نیز تلاشهای خود را به این منظور افزایش دهند. برشو در این خصوص گفت: ما به عنوان شبکه زبان و فرهنگ کوردی از تمامی احزاب سیاسی می‌خواهیم که زبان سیاسی خود را به زبان کوردی تغییر داده و در مقابل تغییر سیاستهای نادیده گرفتن این زبان، تلاشها و فعالیتهای خود را با زبان کوردی ادامه داده و از تلاشهای انان برای حراست و توسعه زبان و فرهنگ کوردی حمایت نمایند. از سوی دیگر، ما از خلقمان می‌خواهیم که از زبان خود صیانت به عمل آورده و تلاشهایی را که در این راستا انجام می‌شوند تقویت نمایند. در این نشست مشترک ما تلاش نمودیم که تمامی دلسوزان و فعالان زبان و فرهنگ کوردی را گردهم آوریم، مسیری برای گفتگوی این افراد فراهم کرده و راهکاری برای حل مسائل و مشکلات موجود زبان و فرهنگ کوردی بیابیم. شرکت کنندگان این نشست مشترک ۳۰۰ نفر بوده و برای ما و زبان و فرهنگ کوردی افتخاری بزرگ و دستاوردی گرانقدر به شمار می‌روند. برای مشارکت و تقویت شبکه ما از تمامی شرکت کنندگان تشکر کرده و امیدواریم که نخستین نشست مشترک شبکه زبان و فرهنگ کوردی به وسیله‌ای برای حراست و توسعه زبان و فرهنگ کوردی تبدیل شود.