شکوفه‌ی سرخ؛ مجموعه‌ی هایکوهای ریوار آبدانان منتشر شد

ریوار آبدانان عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) مجموعه‌ی شعرهای کوتاه خود را با عنوان «شکوفه‌ی سرخ» منتشر کرد.

مجموعه «شکوفه‌ی سرخ» یا با عنوان کوردی کلهری آن «گولده‌م سور» شامل هایکوهای ریوار آبدانان به سه لهجه زبان کوردی (پاله‌یی، فیلی و لکی) و زبان فارسی است.

هایکوهای کتاب شکوفه‌ی سرخ گویای حال و هوای کوهستان‌های آزاد کوردستان، زندگی و مبارزه گریلا است. آبدانان در آغاز این کتاب گفته است که این مجموعه را تقدیم به رفقایش می‌کند، رفقا یا به گفته‌ی آبدانان 'شکوفههای سرخی' که با هر لبخندشان، مژده‌ی آمدن بهار را می‌دهند.

ریوار آبدانان پیش از این نیز سه مجموعه شعر به نام‌های «زیباترین گل سرخ، آزادی‌ست»، «چکاوک و ترانه‌های پاییزی کوهستان» و «دل‌نوشته‌های‌ قطره» را منتشر کرده است.

چند هایکو از کتاب شکوفه‌ی سرخ؛

-١-

نیمه شب

زدیم به آبِ «سیروان» ـــ

دست رفیقی قایقم بود

-٢-

بمبِ ناپالم...

آه! تنها یک گیرهی سر ماند

از آن گیسوبُلند

-٣-

بنگر رفیق!

همه‌ی درخت‌ها، در صفِ ما

مقابلِ توفان‌اند

-۴-

دخترانِ جنگاور کُرد!

از کدامین درد و رنجِ مادرانتان

اسلحه ساخته‌اید؟

 

برای دریافت و یا مطالعه «شکوفه‌ی سرخ» [[اینجا]] کلیک کنید.