آهنگ جدید بربانگ روژاوا منتشر شد

آهنگ جدید "له نیشتمانی کوردستان" که گروه بربانگ روژاوا آن را به گریلا و کمونیست‌های پیشاهنگ تقدیم کرده است، منتشر شد.

گروه موسیقی بربانگ روژاوا که زیر چتر جمعیت مبتکران روژاوا کار میکند، آهنگ جدید خود با نام "له نیشتمانی کوردستان" را منتشر کرد.

جمعیت مبتکران روژاوا اعلام کرد، این آهنگ را به کمونیست‌های پیشاهنگ، مقاومتگران مبارزات آزادیخواهانه کوردستان، گریلاها و فرزندان فداکار کوردستان که تاریخ را از نو بازنویسی می‌کنند، تقدیم می‌کند.

آهنگ در کانال یوتیوب "جمعیت مبتکران" منتشر شده است.