ه.پ.گ: فرمانده جمال بە شهید نوروز تبدیل شد

نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) با احترام یاد فرماندە جمال را گرامی داشت و اعلام کرد: وی بە شهید نوروز تبدیل شدە و نماد رستاخیز و آزادی برای خلقمان گشت.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ اطلاعاتی را در مورد گریلای شهید، جمال آندوک را منتشر و اعلام کرد:

 پ.ک.ک حزب شهدا و امید خلقمان است که با مبارزات تاریخی خود بیش از نیم قرن است کە جانی دوبارە بە مبارزات خلقمان دادە است. مبارزەی در راه آزادی کوردستان که با رنج شهدای همیشه زنده‌یمان به امروز رسیده است، به پیشاهنگی جانفشانانی که هر زمان لازم باشد بدون تردید جانشان را فدا کرده‌اند، روز به روز به پیروزی نزدیک‌تر می‌شود. جمال که در شهر آمد شهر قیام به دنیا آمده، لحظه لحظه‌ی زندگی خود را فدای آینده آزادی خلقمان کرد. ایشان یکی از فرماندهان پیشرو ما بود که برای شهدایمان و حزبمان به رزمنده‌ای نمونه مبدل شد. رفیقمان، فرمانده جمال که بسی رنج برد، در مناطق حفاظتی مدیا تا باکور کوردستان برضد اشغالگران، از خاک مقدس کوردستان دفاع کرد. شهادت رفیق جمال، فرزند دلاور و فرمانده پیشکسوت خلق ما، فرمان پیروزی است برای ما رفقایش. میراث مبارزاتی شهدای جاویدان ما قطعا با پیروزی آراسته خواهد شد.

 هویت رفیق ما جمال آندوک به شرح زیر است:

 نام: جمال آندوک

 نام و نام خانوادگی: جیهان نازلی اَر

 محل تولد: آمد

 نام مادر- پدر: زاهده - آدم

 زمان و مکان شهادت: ۲۱ مارس ۲۰۱۹- هفتانین

رفیق جمال که با شجاعت در جنگ، زکای تاکتیکی، شخصیت پرتلاش و فداکار، ارزشی که برای همرزمانش قائل بود و موضع فرماندهی موفقش در خط‌مشی پیروزی موفق شد به یکی از فرماندهان نمونه دوران جدید مبدل شود، در نوروز ۲۰۱۹ در اثر حمله دشمن به شهادت رسید و به شهید نوروز تبدیل شد و نماد رستاخیز و آزادی برای خلق ما گشت.