"کنگره ملی کوردستان برای میانجیگری میان نیروهای کورد آمادگی دارد"

کاراموس با هشدار به حرکات پارت دمکرات کوردستان اظهار داشت که هر گونه جنگی بین نیروهای کورد باعث می‌شود که تمامی دستاوردهای کورد از میان برود. کنگره ملی کوردستان هم اکنون آماده میانجیگری میان نیروهای کورد، جنبش آزادی کوردستان و پارت دمکرات کوردستان است

پارت دمکرات کوردستان با موضعگیری علیه جنبش آزادی کوردستان و استقرار سلاحهای سنگین در مقابل آن، زمینه‌سازی برای شروع جنگ علیه پ.ک.ک را آغاز کرده است.

بعد از آنکه پارت دمکرات کوردستان نیروهای ویژه خود به نام نیروهای گولان را در مرز کوه‌های گاره مستقر نمود، مسئولات حزب کارگران کوردستان و نیروهای مدافع خلق نیز اظهاراتی را مطرح کرده و اظهار داشتند که این اقدامات به معنای جنگ علیه نیروهای گریلا است. تحرکات پارت دمکرات کوردستان با اعتراض گسترده خلق کورد نیز مواجه شده است. در بسیاری از مناطق کوردستان خلق کورد با واکنش به آن، به اقدامات اعتراضی دست زده و زمینه‌سازی‌های پارت دمکرات کوردستان برای جنگ را محکوم کردند.

احمد کاراموش ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان نیز در این رابطه اظهار داشت که لازم است بین نیروهای کورد میانجیگیری کرده و اجازه نداد که جنگی داخلی روی دهد.

دست دولت ترکیه در این بی‌ثباتیها کاملا مشهود است

کاراموس در این رابطه اظهار داشت که برای نخستین بار است که بی‌ثباتی در چنین مقیاسی روی می‌دهد. اگر به بیست سال گذشته بنگریم می‌بینیم که جنگی که بین جنبش‌های کورد روی داده است، توسط دشمنان خلق کورد، از جمله ایران، ترکیه و دولتهای استعمارگر کوردستان زمینه‌سازی شده است. سال گذشته در منطقه زینی ورته نیز به همین شیوه تنشی ایجاد شده و باعث ترس در میان نیروهای کورد شد. اکنون نیز پارت دمکرات کوردستان با سلاحهای سنگین خود را برای جنگ داخلی آماده می‌کند. این اقدام، اقدامی طبیعی نیست. پارت دمکرات کوردستان با این تحرکات درصدد نیست که در مقابل هیچ گروهی دیگری به دفاع یا نبرد دست بزند، بلکه در مقابل حزب کارگران کوردستان به صف آرایی نظامی دست زده است. در این تنشها، دخالت و دست مستقیم دولت ترک را می‌توان مشاهده کرد.

کاراموس خاطرنشان ساخت که تنش در نتیجه توافق بین پ.د.ک و دولت ترک ایجاد شده است. مدت زمان طولانی است که چنین توافقی بین این دو صورت گرفته است و تلاش می کنند که حزب کارگران کوردستان را محاصره و از میان بردارند. ما این توافق و این اقدامات دشمنانه را به هیچ نحوی مشروع قلمداد نمی‌کنیم. این توافق در نهایت به بلایی برای خود آنان منجر می‌شود. تا اخرین لحظه نیز در مقابل این رویه‌های دشمنانه باید ایستادگی کرد. اگر تنشی بین احزاب، سازمانهای کورد وجود داشته باشد، راه حل بدون هیچ تردیدی از جنگ داخلی نمی‌گذرد. کسانی که دست یاری به سوی دشمنان خلق کورد دراز می‌کنند و با دولتهای استعمارگر و دیکتاتور توافقهایی را امضا می‌کنند، نمی‌توانند از راه حل دم بزنند. مسائل و مشکلات موجود صرفا از طرق گفتگو‌های داخلی می‌توانند حل شوند.

کنگره ملی کوردستان آماده میانجیگری است

کاراموس با اشاره به نقش کنگره ملی کوردستان اظهار داشت: کنگره ملی کوردستان امادگی خود را برای میانیجی‌گری و گفتگو با حزب کارگران کوردستان و پارت دمکرات کوردستان و حکومت اقلیم جنوب کوردستان اعلام می‌کند. ما خواهان جنگ داخلی نیستیم. در این مرحله حساس کورد هیچ منفعتی ملی در این جنگ محتمل داخلی ندارد. دشمنان خواهان ایجاد تنش است. ما به عنوان کورد در این رابطه باید مستقل عمل کرده و وارد بازیهای دشمن نشویم. لازم است که مسائل و مشکلات بین نیروهای کورد، توسط خود کورد حل شود. اگر در این میان جنگی داخلی روی دهد، ما در مقابل آن سکوت نخواهیم کرد.

پارت دمکرات کوردستان به بخشی از روند سیاسی اشغالگران تبدیل شده است

کاراموس زمینه‌سازی برای حملات نظامی در جنوب کوردستان و هم حمله به روژآوای کوردستان را به عنوان بخشی از روند سیاسی معرفی نموده و در این باره اظهار داشت که طرح‌ها و تلاشهای دولت ترک در راستای از میان برداشتن دستاوردهای خلق کورد قرار دارد. هدف دولت ترک اینست که جنبش ملی کورد را در مقابل جنگی ناگزیر قرار داده و زمینه دخالتهای هر چه بیشتر را در این رابطه کسب کند. از این طریق تلاش می‌شود که تمامی بخشهای کوردستان را تحت کنترل خود قرار دهد. این نقشه علیه موقعیت سیاسی خلق کورد در حال اجرا شدن است. دولت ترک برای جنگی داخلی زمینه‌سازی کرده و برای حمله‌ای بزرگ به مرزهای روژآوا، جنوب کوردستان و مناطق حفاظتی میدیا نیز مقدمه‌ چینی می‌کند. در این خصوص است که دولت ترک هدف خود را بر محاصره رزمندگان آزادیخواه کوردستان و از میان برداشتن آن قرار داده است. دور نیست که پارت دمکرات کوردستان نیز بخشی از این روند بوده و در این مسیر حرکت نماید.

لازم است که همه در مقابل جنگ داخلی موضعگیری نمایند

کاراموس در بخش دیگری از سخنان خود از خلق کوردستان، احزاب جنوب کوردستان و ریاست پارت دمکرات کوردستان، مسعود بارزانی درخواست نمود که در مقابل چنین سیاستهایی موضعگیری کنند. وی در این رابطه افزود: لازم است مسعود بارزانی بدون واسطه دست به دخالت بزند تا افکار عمومی جامعه کورد در مقابله با چنین مقدمه چینیهایی آشکارا موضعگیری نماید زیرا خلق کورد از این بی‌ثباتیها و تنشها هیچ نفعی نمی‌برد.

تمامی احزاب جنوب کوردستان باید وظایف ملی، میهن‌دوستی خود را در مقابله با تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها نشان دهند. لازم است که همه از تلاشهای کنگره ملی کوردستان حمایت کرده و فرصت را برای گفتگو و ممانعت از جنگ داخلی، راه یافتن راه حلی برای مسئله بیابند. لازم است خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان با صدای قدرتمند در مقابل این بی ثباتیهای و جنگ داخلی موضعگیری کند. در صورتیکه ما در مقابله با این وضعیت موضعگیری نکنیم، در مقابل نتایج جنگ احتمالی داخلی متهم خواهیم بود.