یورش پلیس ترکیه به کانون فرهنگی آیدل

پلیس ترکیه به کانون فرهنگی آیدل که گروه یوروم در آن کار می‌کنند، یورش برد و ۱۰ نفر را دستگیر کردند.

پلیس دولت ترکیه به کانون فرهنگی آیدل؛ محل کار و فعالیت گروه یوروم حمله کرد. هنگام یورش به این مرکز در توک‌میدانای استانبول ۱۰ عضو گروه یوروم دستگیر شدند. گروه یوروم درباره یورش به این مرکز در صفحه خود در شبکه‌های دیجیتال یک ویدیو منتشر کرده و اعلام نمود: "فاشیسم آک‌پ یکبار دیگر ماهیت خود را نشان می‌دهد. یک لشکر نیرو آورده و به هنرمندان مردمی حمله می‌کند. ما نمی‌ترسیم!"

دلیل این دستگیری نامشخص است و اعلام کرده‌اند که تا ۲۴ ساعت هیچ اطلاعی در این زمینه ارائه نمی‌شود. اسامی افراد دستگیر شده عبارتند از: دیلان پویراز، اسر چلیک، ریدوان آکباش، سودا کوربان، سحر ادیگوزیل، ویدات دوگان، باریش یوکسل، ریزان شنگول، هاکان اینجی و مروه کورت.