شناسایی ٣٠ هزار فرد مبتلا به کرونا در یک روز

بیماری کووید١٩ با سرعت در سرتاسر جهان شیوع می‌یابد. شمار مبتلایان به این بیماری از ٣٣۵ هزار نفر فراتر رفته است

برپایه‌ی گزارش تازه سایت «ورلداُمتر» افراد مبتلا به بیماری کووید١٩ در ١٩١ کشور جهان شناسایی شده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه‌‌های بهداشت کشورهایی که این بیماری در آنان تشخیص داده شده تاکنون ١۴ هزار و ۶١١ نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده‌اند. در صدر این کشورها ایتالیا با ۵ هزار و ۴٧۶ مورد فوتی و چین خاستگاه این ویروس با ٣ هزار و ٢۶١ مورد فوتی قرار دارند. اسپانیا با ١٧۶۵ فوتی و ایران با ١۶٨۵ مورد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

از سوی دیگر هر آن بر تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید١٩ در جهان افزوده می‌شود. تازه‌ترین آمار حاکی از افزایش مبتلایان به ٣٣۵ هزار و ٣١۵ نفر است. تنها در روز یکشنبه ٢٢ مارس/ ٣ فروردین ابتلای قطعی ٣٠ هزار و ٣٢۵ مورد به این ویروس تأیید شده است. همچنین هزار و ۶٠۴ فرد مبتلا جان خود را از دست داده‌اند و وضعیت ١٠ هزار و ۶٢٠ مورد بیمار نیز وخیم اعلام شده است.

لیست کشورهای صدر جدول مبتلایان به ویروس کرونا به این شرح است:

١- چین: ٨١ هزار و ۵١ مورد ابتلا، ٣٢۶١ فوتی. نسبت ۵۶ نفر در یک میلیون نفر.

٢- ایتالیا: ۵٩ هزار و ١٣٨ مورد ابتلا، ۵۴٧۶ فوتی. نسبت ٩٧۶ نفر در یک میلیون نفر.

٣- آمریکا: ٣٢ هزار و ٣۵۶ مورد ابتلا، ۴١۴ فوتی. نسبت ٩٨ نفر در یک میلیون نفر.

۴- اسپانیا: ٢٨ هزار و ۶٠٣ مورد ابتلا، ١٧۵۶ فوتی. نسبت ۶١٢ نفر در یک میلیون نفر.

۵- آلمان: ٢۴ هزار و ٨۵٢ مورد ابتلا، ٩۴ فوتی. نسبت ٢٩٧ نفر در یک میلیون نفر.

۶- ایران: ٢١ هزار و ۶٣٨ مورد ابتلا، ١۶٨۵ فوتی. نسبت ٢۵٨ نفر در یک میلیون نفر.

٧- فرانسه: ١۶ هزار و ١٨ مورد ابتلا، ۶٧۴ فوتی. نسبت ٢۴۵ نفر در یک میلیون نفر.

٨- کره جنوبی: ٨ هزار و ٨٩٧ مورد ابتلا، ١٠۴ فوتی. نسبت ١٧۴ نفر در یک میلیون نفر.

٩- سوئیس: ٧ هزار و ۴٩٧ مورد ابتلا، ٩٨ فوتی. نسبت ٨۶۴ نفر در یک میلیون نفر.

١٠- بریتانیا: ۵ هزار و ۶٨٣ مورد ابتلا، ٢٨١ فوتی. نسبت ٨۴ نفر در یک میلیون نفر.