جوامع زنان کوردستان: باید مبارزات آزادی را گسترش دهیم

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان ک.ژ.ک با گرامیداشت یاد قربانیان سوم آگوست ٢٠١۴، از همه‌ی زنان خواست که مبارزات آزادی را افزایش دهند.

ک.ژ.ک در بیانیه‌ی خود به موارد زیر اشاره کرد:

"ابتدا یاد شهدای قتل‌عام ۳ آگوست ۲۰۱۴ و همه‌ی شهدا را گرامی می‌داریم. سوم آگوست همچنین به عنوان روز قتل عام و پاکسازی زنان در تاریخ ثبت شد. ۳ آگوست برای جامعه‌ی ایزدیمان و همچنین برای خلق منطقه و بشریت فراموش شدنی نیست، چون تاریخی فراموش ناشدنی است. هزاران ایزدی در مقابل چشم جهانیان و فقط به خاطر عقیده و هویتشان کشته شدند. همچنین هزاران زن ایزدی توسط این تبهکاران در بازارها فروخته شدند، مورد تعرض قرار گرفته و کشته شدند. هنوز هم تا به امروز سرنوشت هزاران تن از آنها نامشخص است.

باید ذهنیت و تفکر قاتل وتصفیه کننده به تاریکی تاریخ سپرده شود

آنهایی که در آن زمان شنگال را تسلیم اشغالگران و متجاوزان کردند و پا به فرار گذاشتند، فراموش نمی‌شوند. پس از اشغالگری، مقاومت خلق با پیشاهنگی گریلا آغاز شد و با آزادی ایزدخان-شنگال تاریخ جامعه‌ی ایزدیمان که مملو از کشتار و فرمان است، مبارزات دفاع از خود و خودمدیریتی امروز شنگالی آزاد به مبارزه‌ای بزرگ تغییر کرد. یک بار دیگر اشغالگری تبهکاران داعش در شنگال، اعمال آنها و کشتار و اشغالگریشان را به شدت محکوم می‌کنیم. یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که برای بنیاد نهادن خاورمیانه‌ای آزاد با پیشاهنگی زنان، فقط باید در مقابل تفکر اشغالگر، قاتل و متجاوز با مبارزاتی سازمان یافته و قدرتمند، امید به پیروزی داشته باشیم و داریم و آنرا اثبات می‌کنیم.

کاراکتر قرن ۲۱ توسط زنان روز به روز بیشتر پیشرفت می‌کند. ما زنان باید این تفکر قاتل را به آشغالدانی تاریخ بسپاریم. در هر جایی با مبارزات سازمان یافته، زنان پیروز می‌شوند. برای خودمدیریتی دمکراتیک و برای جایگاه شنگالی آزاد  باید مبارزات قدرتمندتر شوند، چون تا رسیدن به پیروزی فاصله‌ی کمی باقی مانده است. در ایزدخان مقدس، امید و درخواست داریم که با امید، زنان ایزدخان و خلقمان، ملت دمکراتیک را در هر سطحی به پیروزی برسانند.

 ۳ آگوست باید به عنوان روز قتل عام و روز نسل‌کشی علیه زنان شناخته شود

۳ آگوست با رنج فراوان یک بار دیگر به ما گفت که در هر جایی و هرگونه که باشد، بدون خوددفاعی زنان هیچ حق زندگی تضمین نخواهد شد. بر این اساس لازم است زنان بیشتر خود را سازماندهی کنند، بیشتر بر اساس خوددفاعی پخش شوند و در ایجاد ملت دمکراتیک و خوددفاعی بیشر از مبارزات صیانت کنند و وظیفه‌ی پیشاهنگی خود را انجام دهند. برای آنکه سوم آگوست در سطح بین‌المللی به عنوان روز قتل‌عام و قتل‌عام زنان ایزدی ایزدیهای کورد پذیرفته شود، باید بسیار تلاش شود. بر این اساس و بر اساس اندیشه‌ی رهبر آپو در مورد حقیقت خلق ایزدی، آنها خود را گم نکرده‌اند و حقیقت خلق کورد هستند. همچنین یکی از قدیمیترین جوامع‌اند که بر حفظ ارزش‌های فرهنگی خود تاکید دارند و علی رغم آنکه قتل عامهای گسترده بر آنها تحمیل شده است. اما هویت خود را حفظ کرده‌اند و قبل از هر چیزی تاریخ بشریت هستند. امروز ایزد‌خان آزاد به معنی خوددفاعی و استقلال جامعه ی کورد دفاع از اصل کورد است. چون رهبر آپو بر این موضوع تاکید کرده است که کوردهای ایزدی بر اساس این حقیقت باید زندگی کنند و به شدت در مورد احتمال حملات ترسناکی علیه ایزدی‌ها هشدار داده بود و در مقابل این خطرات به سازماندهی اشاره کرده بود. خلق شنگال که این را دیدند، در چهارچوب پروژه‌ی ملت دمکراتیک رهبر آپو نیاز به خودسازماندهی را درک کردند و بر این اساس به خاک خود بازگشتند و این موضع گیری بسیار مهمی است.

روز به روز ذهنیتی نوین برای همه‌ی کوردستان با علم درباره‌ی ایزدخان شکل می‌گیرد. این هم بدان معناست که روش زندگی آزاد پیدا شده است. همچنین موضع گیری خلقمان در شنگال که برای رهبر آپو به شیوه‌ای هشیار رفتار می‌کنند، بسیار قدرتمند شده است. حصر که به عنوان توطئه‌ی جنگ کثیف اجرا می‌شود، سیاستهای تضعیف جنگ ویژه‌ی دولت اشغالگر، قاتل و متجاوز ترکیه را بیشتر کرده است. ما نمی‌دانیم وضعیت رهبرمان چگونه است. حصر امرالی برای رهبرمان به شکنجه تغییر پیدا کرده است. سیستم حصر که شدت بخشیده شده است، یک بار دیگر نشان داد که مرحله‌ای خطرناک و کاراکتری قبیح علیه خلقمان در جریان است. رفع حصر رهبر آپو، پایان دادن به دستگیری‌های کنونی فقط با پیشاهنگی زنان کورد ممکن می‌شود.

آزادی رهبر آپو به معنی آزادی همه‌ی زنان و آزادی همه‌ی خلق‌های خاورمیانه است که آن هم با وحشیگری داعش و آ.ک.پ بیشتر آشکار شد. باید سیستم شکنجه‌ی امرالی فرو بپاشد. مبارزات اصلی خوددفاعی، مقاومت برای از بین بردن سیستم شکنجه و فریب و تهدید است. پایان دادن به سیستم شکنجه‌ی امرالی به معنی ایجاد زندگی آزاد است. این هم سبب آزادی ایزدخان و کوردستان است. ابتدا زنان و خلقمان با سرود "وطن آزاد و رهبر آزاد" بیشتر از مبارزات آزاد کردن ایزدخان صیانت می‌کنند. درخواست ما این است که سوم آگوست در سالگرد قتل‌عام شنگال همه با برنامه و به طور گسترده دست به فعالیت بزنند. علیه واقعیت قتل‌عام، علیه روز قتل‌عام و قتل‌عام زنان، همه‌ی خلق و زنان مبارزات سازمانی را به پیش ببرند و آنرا گسترش دهند."