شمار مبتلایان کرونا در جهان به ۵١٠ هزار نفر رسید

تعداد مبتلایان به بیماری کووید١٩ در جهان به ۵١٠ هزار نفر رسیده است و ٢٢ هزار نفر نیز به سبب ابتلا به این بیماری جانباخته‌اند. بیشترین تعداد ابتلای قطعی و فوت در امروز کماکان در ایتالیا ثبت شده است.

ایتالیا

بنابر گزارش سازمان بهداشت ایتالیا تعداد مبتلایان قطعی با شناسایی ۶ هزار و ١۵٣ مورد تازه به ٨٠ هزار و ۵٣٩ مورد رسیده است. طی شبانه روز گذشته ۶۶٢ بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و تعداد جانباختگان به ۶١۵٣ نفر رسید.

وضعیت جسمی ٣ هزار و ۶٠٠ شهروند دیگر مبتلا به این بیماری وخیم گزارش شده و  ١٠ هزار و ٣۶١ بیمار پس از بهبودی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

اسپانیا

وزارت بهداشت اسپانیا در گزارش روزانه خود تعداد افراد مبتلای قطعی به کروناویروس را ۶ هزار و ۶٨٢ نفر اعلام کرد. بر این اساس شمار کل مبتلایان به ۵۶ هزار و ١٩٧ نفر رسید. 

طی ٢۴ ساعت گذشته ۴٩٣ بیمار دیگر کرونا در اسپانیا جان باختند و اینچنین تعداد فوتی‌ها به ۵۶ هزارو ١٩٧ نفر رسید. وضعیت سلامتی ٣ هزار و ١۶٠ بیمار دیگر نیز وخیم گزارش می‌شود. تاکنون ٧ هزار و ١۵ بیمار بهبود یافته‌اند.

آمریکا

تعداد مبتلایان به ٧۵ هزار و ١۵۵ نفر و تعداد جانباختگان به هزار و ٨٢ نفر رسید.

ایران

تعداد بیماران مبتلا به کروناویروس در ایران طبق امار وزارت بهداشت این کشور به ٢٩ هزار و ۴٠۶ مورد و تعداد فوتی‌ها نیز به ٢٢٣۴ نفر رسیده است.

گزارش‌های متعددی در خصوص پنهان‌کاری در رابطه با بیماری کووید١٩ از سوی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده است.

آلمان

تعداد مبتلایان به کرونا در آلمان با احتساب ۶ هزار و ٣٢٣ مورد قطعی تازه به ۴٣ هزار و ۶۴۶ نفر رسید. همچنین تعداد فوتی‌ها با ٣٣ مورد تازه به ٢٣٩ مورد افزایش یافت.

شمار مبتلایان به ۵١٠ هزار نفر رسید

برپایه گزارش سایت ورلداُمتر تعداد کل بیماران مبتلا به ویروس کرونا در جهان به ۵١٠ هزار و ۶۴۵ نفر و تعداد جانباختگان نیز به ٢٣ هزار و ٢٨ نفر افزایش یافت.

همچنین ١٢٢ هزار و ٢۴۵ بیمار کرونا در سرتاسر جهان پس از بهبودی از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.