تحصن در دفتر عفو بین‌الملل در محکومیت حصر اوجالان و سکوت نهادهای بین‌المللی

​​​​​​​کردهای ساکن پاریس در محکومیت حصر عبدالله اوجالان و بی‌تفاوتی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به وضعیت کردها در دفتر عفو بین‌الملل دست به تحصن اعتراضی زدند.

فعالیت‌های خلق کردستان برای پایان دادن به حصر و انزوای شدید رهبر خلق کرد در اروپا همچنان ادامه دارند.

 

روز گذشته جوانان کرد با برگزاری تحصن مسالمت آمیز در دفتر عفو بین‌الملل در شهر پاریس سکوت این نهاد بین‌المللی در قبال حصر اوجالان و نقض گسترده حقوق بشر در کردستان را محکوم کردند.

 

شرکت کنندگان در تحصن خواستار توجه نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر به وضعیت حصر اوجالان و اعتراضهای گسترده کردستانی‌ها در این رابطه شدند. آنان همچنین وضعیت جسمی اعتصاب غذا را خطرناک عنوان کرده و سکوت مجامع بین‌المللی را شرم‌آور خواندند.