۱۵ مارس در چندین کشور اعتصاب عمومی انجام می‌شود

در بلژیک از دوم دسامبر تا کنون جوانان و دانشجویان هر هفته به خیابانها می‌آیند. این فعالیتها بسیاری از کشورهای اروپایی را در بر گرفته است. واکنش یک کودک دختر در کشور سوئد با نام 'گریتا تونبیری' الهام بخش فعالین در قبال آب و هوا و محافظت از زمین و محیط زیست

دانشجویان با شعار "برای محافظت از زمین و آب و هوا، اعتصاب از خواندن"  چندین روز است که به کلاسهای درس خود نرفته‌اند.

 

پس از دعوت تونبیری برای اعتصاب بین‌المللی، در بسیاری از کشورها فعالین خود را برای اعتصاب عمومی ۱۵ مارس/ ٢۴ اسفند آماده می‌کنند. تاکنون حداقل جوانان در ۴۳ کشور اعلام کرده‌اند در این اعتصاب شرکت خواهند کرد. سندیکاهای مرکزی، آکادمیسینها و تعدادی از پروفسورها پشتیبانی خود را از این اعتصاب اعلام کرده‌اند.

 

جوانان فرانسه ۱۵ و ۱۶ مارس به خیابانها می‌آیند

در فرانسه ۱۴۰ سازمان از مردم دعوت کرده‌اند تا در "راهپیمایی عصر" شرکت کنند. فرانسویها روزهای ۱۵ و ۱۶ مارس به خیابانها می‌آیند. این راهپیمایی که با پیشاهنگی جوانان انجام می‌شود، جوانان خواستار اقدام جدی در مورد گرمایش زمین هستند. همچنین از بی‌توجهی حکومت به این رخداد انتقاد می‌شود.