در ۶ ماه ۱۳۰۰ تن در کنگو کشته شدند

در جمهوری دمکراتیک کنگو فقط در مدت ۶ ماهه‌ی اول امسال ۱۳۰۰ تن توسط گروههای مسلح کشته شده‌اند.

بر اساس گزارشی که توسط سازمان ملل منتشر شده است، از نوامبر تا ژوئن امسال، ۱۳۰۰ شهروند جمهوری دمکراتیک کنگو توسط گروههای مسلح کشته شده‌اند که ۲۶۷ زن و ۱۶۵ کودک نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

بر اساس این آمار تعداد کشته‌شدگان در مقایسه با ۶ ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۹ سه برابر افزایش یافته است.

افزایش تعداد کشته و شدت گرفتن جنگ در این کشور نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در کنگو در شرایط ناگواری قرار دارد.

ارتش جمهوری دمکراتیک کنگو در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ علیه گروههای مسلح که مدت ۳۰ سال است در شرق این کشور می‌جنگند، عملیاتی گسترده انجام داده بود، اما حتی موفق نشد مانع قتل‌عام غیرنظامیان شود.