زنان کمونیست انقلابی: لیلا گوون تنها نیست

زنان کمونیست انقلابی در رابطه با دستگیری لیلا گوون بیانیه‌ای در بیانیه‌ای اظهار داشتند که آنچه که در فرایند انقلاب زنان مهم است، تداوم مبارزه برای حقوق زنان است. این گروه همچنین در بیانیه خود اعلام کرده است که ما خواستار کسترش حمایت زنان هستیم.

گروه زنان کمونیست انقلابی JKŞ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به دستگیری ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک از سوی دولت ترک واکنش نشان دادند.

در بیانیه JKŞ آمده است:

دولت فاشیست و ستمکار ترک بار دیگر به زنان حمله کرده است. زنانی که سالیان سال است دست به مبارزه زده‌اند، در میادین و خیابانها خواستار دستیابی به حقوق جنستی خود برامده‌ند و باعث گسترش ارزش‌های انسانی شده‌اند، در مقابل ظلم و فاشیسم مردسالار و دولت همواره به مانعی از آتش تبدیل شده‌اند. دولت ترک با راهکارهای در پیش گرفته شده، با زندانی و شکنجه و تعدی به زنان، تلاش دارد تا مبارزه را متوقف نماید. این سیاست با تمامی ابزارهای دولتی روز بروز از ابعاد گسترده‌تری برخوردار می‌شود. خصوصا که این سیاست با تمامی رویه‌ها در مقابل زنان کوردستان گسترش می‌یابد.

دولت ترک به منظور در هم شکستن مبارزه زنان پیشاهنگ جنبش آزادی زنان، از طریق دادگاه‌ها و قوه قضائیه خود زنان سیاستمدار را دستگیر می‌کند. لیلا گووَن که ده‌ها سال است برای آزادی زنان دست به مبارزه زده است، با تصمیم سیاسی سریعی دستگیر شده است. این تصمیم نشان دهنده ترس و هراس دولت ستمکار و فاشیست ترک است. بدون گمان تصمیم به دستگیری لیلا گوون تصمیمی عادی نیست. لیلا گوون با مبارزه خود علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ با مبارزه‌ای مصمم، علیه انزوای تحمیل شده بر امرالی با دست زدن به اعتصاب غذا، به نماد مقاومت تبدیل شده است.

ما به عنوان زنان کمونیست انقلابی، دولت ترک را با حمله به عفرین، سریکانی و گری سپی می‌شناسیم. ما از ربودن، شکنجه و تجاوز به زنان اطلاع داریم. ما اطلاع داریم که  دولت ترک از داعش حمایت کرده است. ما اعتقاد داریم که همانگونه که زنان روژآوا در مقابل ذهنیت ظلم‌محور به انقلاب دست زد و همچنان نیز از انقلاب خود حمایت می‌کنند، زنان شمال کوردستان و ترکیه نیز باید ذهنیت مردسالار را شکسته و انقلاب خود را آغاز نمایند. دولت ترک نیز از این مسئله واهمه دارد.

به همین دلیل امروز باید حمایت از زنان و تقویت خواسته‌های آنان گسترش پیدا کند. ما تصمیم دولت ترک را تصمیمی سیاسی دانسته و آن را محکوم می‌کنیم. در هر صورت زنان از حقوق خود، از مطالبه حقوق خود دست بر نمی‌دارند. به همین دلیل ما خواستار گسترش حمایت از زنان هستیم. لازم است که تمامی زنان در مقابل این حکم سیاسی دادگاه در میادین حضور یافته و خواهان آزادی لیلا گووَن شوند.