ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب به مقاومت زندان‌ها درود فرستادند

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب با انجام چندین عملیات به مقاومت اعتصاب غذای زندانیان درود فرستادند.

مرکز اطلاع‌رسانی ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب اعلام کرد، با انجام عملیات‌های انتقامی به اعتصاب غذای زندانیان پ.ک.ک و پاژک درود و سلام می‌فرستند که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ سالروز تاسیس پ.ک.ک در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

ابتکار عمل زنان پرتو آفتاب همچنین اعلام کرد، در ۲۹ نوامبر در منطقه‌ی هندک در ساکاریا، یک کارخانه‌ی پلاستیک‌سازی و در ۳۰  نوامبر در منطقه‌ی چایروفای کوجالی یک کارخانه‌ی تولید پارچه و ۳ خودروی کارخانه را به آتش کشیده‌اند.

همچنین در اول دسامبر در پارک افلر استانبول ۴ خودروی فاشیستها و در کوچوک‌چکمهجه نیز ۳ خودروی لوکس فاشیستها و یک مارکت را به آتش کشیده‌اند.

آنها همچنین اعلام کردند، در ۲ دسامبر منطقه در حرامی‌در استانبول یک پارکینگ و ۷ خودروی نژادپرست‌های تُرک را به آتش کشیده‌اند.

در ۳ دسامبر نیز در بیوک چکمجه علیه یک خودروی پلیس ویژه ترک با مواد منفجره‌‌ی دست‌ساز چندین عملیات انجام داده‌اند که سبب زخمی شدن تعدادی پلیس ترک شده است و چندین خودرو نیز دچار خسارت شده‌اند.

آنها در ادامه اعلام کردند، یگانهای آنها منطقه مالکارای تکرداغ یک کارگاه داروسازی فاشیستها و نژادپرستان ترک آ.ک.پ-م.ه.پ را به آتش کشیده و ۲ خودروی کارگاه را نیز سوزانده‌اند.