با حملات نمی‌توانند مانع ی.پ.ژ شوند

روناهی خبات و دجله تربسپی دو شروان ی.پ.ژ که در عملیات‌های فراوانی علیه داعش شرکت کردند و در حملات رژیم مجتاوز ترک زخمی شدند می‌گویند:"با حملات نمی‌توانند مانع ی.پ.ژ شوند و شروان‌های آزادی همیشه از خلق خویش دفاع می‌کنند."

روناهی خبات و دجله تربسپی دو شروان یگان‌های مدافع زنان می‌گویند که هدف رژیم ترک از حملات پهپادی، نابودی انقلاب روژاوا می‌باشد و دولت ترکیه در حال گرفتن انتقام نابودی داعش از روژاواست.

روناهی خبات ٣ فوریه ٢٠٢٢ در روستای خرزه در مسیر جاده عاموده- دربیسی حین رفتن به مراسم تشییع پیکر همرزمان خود در حمله پهپادی رژیم متجاوز ترکیه زخمی شد و یک پای خود را از دست داد. روناهی از دوران کودکی با جنبش آزادیبخش کوردستان آشنا شد، او پس از آنکه به صفوف ی.پ.ژ پیوست در عملیات‌های فراوانی علیه تبهکاران داعش در سریکانی اشغالی، جزعا، مبروکا، رقه، طبقه و منبج جنگید.

روناهی خبات، شروان ی.پ.ژ در مورد وضعیت کنونی منطقه چنین گفت:

از سریکانی تا رقه

"سال ٢٠١٣ در سریکانی علیه النصره جنگیدم. هدف جبهه‌ النصرهدر این جنگ اسارت رزمندگان زن بود. وحشیانه به ما حمله کرندد. اما در این جنگ بزرگ همچون مبارزان ی.پ.ژ ما مقاومتی بزرگ را نشان دادیم. ما به نیروی خود اتکا کردیم و با فکر و اراده خویش علیه تبهکارانی که از انسانیت بویی نبرده بودند جنگیدیم. این کارزار را به پیروزی رساندیم. سپس برای مدت کوتاهی در سال ٢٠١۴ کارزار شهید روبار آغاز شد و من در ان جای گرفتم. ما شروان‌های ی.پ.ژ با اراده و نیروی زنان را به دوست و دشمن نشان دادیم. در برابر ذهنیت جنسیت‌گرای جامعه ما همچون شروان‌های زن توانایی خود برای جنگ با تبهکاران را به همه نشان دادیم. رفقای بسیاری از ما تا آخرین نفس رزمیدند و به شهادت رسیدید. در جزعا و مبروکا ما جنگ بزرگی را به پیش بردیم و با روحیه و انرژی خود این کارزار را هم به پیروزی رساندیم. سپس در کارزار رهایی رقه شرکت کردیم. رقه مهمترین نقطه برای داعش بود. کارزار رهایی رهایی ۵ ماه به درازا کشید. از خودروهای بمب‌گذاری شده تا هر نوع حملات وحشیانه را علیه ما بکار گرفتند. در این کارزار من یکبار دیگر به توانایی زنان پی بردم. اراده و نیروهای ما غیرقابل شکست است. ما نیرو و اراده خود را از فلسفه رهبر آپو کسب می‌کنیم.

ترکیه انتقام داعش را می‌گیرد

تبهکاران داعش به زندان الصناعی حسکه حمله کردند. خواستند با کمک زندانیان داعش قتل‌عام بزرگی را در شهر حسکه به راه بیاندازند. ١٢١ هوال ما قهرمانانه جنگیده و به شهادت رسیدند. من هم وقتی برای تشییع پیکر همرزمانم می‌رفتم روز ٣ فوریه ٢٠٢٢ در وستای خرزه مابین عاموده- دربیسی در حمله پهپادی رژیم ترک زخمی شدم و پایم را از دست دادم. همراه من یک رفیق زن و یک رفیق راننده خود حضور داشتند که خوشبختانه آسیبی به آنها نرسید. رژیم ترک با این حمله تلاش نمود انتقام شکست فراری دادن زندانیان دربند داعش در حسکه را بستاند. ترکیه خواست با این حمله پیروزی خود را نشان دهد، اما با اینکه من بشدت زخمی شدم از مبارزه دست نمی‌کشم. هر کسی می‌خواهد اهداف این حمله را دریابد، اما تمامی جهان می‌دانند که هدف رژیم ترک از حملات اشغالگرانه چیست. اردوغان تنها یک درد دارد و آن هم نابودی رزمندگانی است که پوزه داعش را به خاک کشیدند. اردوغان می‌خواهد یکبار دیگر داعش را سرپا کند. البته ما سال‌ها تجربه داریم و مبارزه‌ ما همچنان ادامه دارد. به همین دلیل ما تحت هیچ شرایطی از اهداف خود عقب نمی‌نشینیم."

یک مادر جنگجو که هر دو پای خود را از دست داد

دجله تربسپی مادر یک کودک است و در مدیریت مجلس نظامی قامشلو جای دارد. او با پی بردن به نقش زن در صفوف انقلاب به ی.پ.ژ پیوست. وی در کارزار‌های رهایی تل حمیص، تل براک، جزعا،، حسکه، کوبانی، گری‌سپی، سلوک، منبج و حتی شنگال هم جای گرفت. روز ٣ می ٢٠٢٢ در شهر قامشلو هدف حمله پهپادی رژیم متجاوز ترک قرار گرفت. او در رابطه با لحظه‌ای که هدف حمله واقع شده و دو پای خود را از دست داد چنین می‌گوید:"وقتی همراه با هوالانم به نام‌های کسرا ملک، مزگین بوتان و دیلان به محل انجام وظیفه می‌رفتیم هدف حمله قرار گرفتیم. در این حمله شروان‌های ی.پ.ژ مزگین بوتان و یک میهن‌دوست به نام کسرا ملک از سوی رژیم ترک به شهادت رسیدند، من نیز هر دو پایم را از دست دادم.

تحت هر شرایطی از خلقمان دفاع می‌کنیم

رژیم ترک به این حقیقت واقف است که هر جا زن حضور داشته باشد، آزادی، زندگی، برابری و عدالت وجود دارد. رژیم ترک می‌خواهد در وجود زنان انقلاب روژاوا را نابود کند، آنچه بر سر ما آمد اولین مورد نبود. رژیم  ترک پیش از این بارها خاک ما را هدف حمله قرار داد. رژیم ترک با حملات پهپادی فرماندهان کل ق.س.د و ی.پ.ژ همچون سوسن بیرهات، روناهی کوبانی، دلار حلب، ژیان تولهلدان، روژ خابور و بارین بوتان را به شهادت رساند. رژیم ترک می‌خواهد به قتل‌عام مردم روژاوا دست زند. غیرنظامیان را با این هدف مورد حمله قرار می‌دهد و مرتکب قتل‌عام می‌شود. ما به عنوان مبارزان ی.پ.ژ اعلام می‌کنیم؛ هر چه باداباد، ما دست از محافظت از خلقمان برنمی‌داریم."