باستا از حزب چپ سبز حمایت کرد

حزب باستا که در کانتون بازل سوئیس سازماندهی شده است، اعلام کرده است که از حزب چپ سبز حمایت خواهد کرد.

سینا دیس، رئیس مشترک حزب باستا و فرانزیسکا استیر، دبیر حزب بیانیه ای داده و اظهار داشتند که ه.د.پ را به عنوان حزب خواهر-برادر خود می بینند، بنابراین از حزب چپ سبز حمایت خواهند کرد.

سینا دیس، رئیس مشترک حزب باستا گفت که ه.د.پ برای آنها یک حزب برادر و خواهر است و گفت: به همین دلیل است که آنها قطعاً از ه.د.پ حمایت خواهند کرد. او افزود: در جلسات حزبی مان بحث می کردیم که چگونه می توانیم از دوستان و رفقایمان حمایت کنیم.

ه.د.پ با چپ سبز فرقی ندارد

سینا دیس اعلام کرد که از نزدیک فشار بر ه.د.پ را زیر نظر دارند و اظهار داشت که ترکیه دیگر یک کشور دموکراتیک نیست. دیس با بیان اینکه سوئیس و کشورهای اروپایی این فشارهای دولت ترکیه را نادیده می‌گیرند، گفت: "فشارها و پرونده ممنوعیت‌سازی ه.د.پ نشان می‌دهد که ترکیه یک کشور دموکراتیک نیست. سوئیس و کشورهای اروپایی این فشارها را نادیده می‌گیرند. ه.د.پ این فشارها را می‌داند و می‌شناسد و همچنین راه و روش مبارزه با این فشارها را می‌شناسد. می‌داند چگونه از خود دفاع کند. شرکت در انتخابات به نام ه.د.پ یا حزب چپ سبز برای ما اهمیتی ندارد. مهم نیست چگونه در انتخابات شرکت کنند، حمایت ما ادامه خواهد داشت.

دیس اظهار داشت که انتخابات 14 می را با هیئتی دنبال خواهند کرد.

دیس به اهمیت حمایت از ه.د.پ اشاره کرد و اظهار داشت که نه تنها در ترکیه از کار انتخاباتی در سوئیس نیز حمایت خواهند کرد.