دستگاه قضایی زنان کورد را هدف قرار می‌دهد: دیروز لیلا و امروز عایشه گوکهان

دادگاه شعبه نهم جرایم سنگین آمد، فرمان دستگیری عایشه گوکهان سخنگوی جنبش زنان آزاد TJA را صادر کرد.

روز گذشته جلسه دادگاهی عایشه گوکهان، سخنگوی جنیش زنان آزاد در شعبه نهم دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار شد و بعد از خاتمه آن، فرمان دستگیری عایشه گوکهان صادر شد. هیات دادگاه در رابطه با گوکهان وی را به عضویت در رهبری سازمان و عضویت در سازمان متهم کردند. عایشه آجار باشاران، سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها و ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک صالحه آیدنیز، و جانان یوجه ریاست مشترک حزب بازسازی سوسیالیستی SYKP تصمیم دادگاه را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.

آیدینز: حمله دولت سیستماتیک است

صالحه آیدنیز ریاست کل حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود که دستگیری عایشه گوکهان، حمله به مبارزات زنان بوده و در این باره اظهار داشت: بعد از لیلا گووَن ریاست کنگره جامعه دمکراتیک، اکنون سخنگوی جنبش زنان آزاد عایشه گوکهان را دستگیر کرده‌اند. این تصمیم حمله سیستماتیک دولت به مبارزه آزادیخواه زنان است. افرادی که این تصمیم را گرفته‌اند، از زنان، مبارزه آزادیخواهانه زنان و اجتماع زنان در هراسند. به همین دلیل شاهد حملاتی از سوی دولت هستیم.

آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود در اعتراض به دستگیری عایشه گوکهان، اعلام نمود که زنان در مقابل شکنجه، تجاوز و شکنجه هیچوقت سکوت نمی‌کنند. تلاش می‌کنند زنان در مقابل سیستم زانو بزنند. اما زنان در مقابل این خواست صدای اعتراضات خود را بلند کرده‌اند. در تمامی فعالیتها مخالفت خود را با سیستم نشان می‌دهند. سیستم می‌خواهد زنانی را در حال سازماندهی هستند، مجازات کند. می‌خواهد زنان دیگر را نیز بترساند. اما نه لیلا گووَن و نه عایشه گوکهان هیچگاه قدمی در این باره به عقب برنداشته‌اند. ما در مقابل این تصمیم بیش از پیش سازماندهی و مبارزه خود را افزایش می‌دهیم. زنان کورد پیشاهنگی مبارزه آزادیخواهی کورد را برعهده دارند. به همین دلیل همانگونه که دست به دشمنی علیه کوردها می‌زنند، در مقابل زنان کورد نیز دست به دشمنی می‌زنند. زنان کورد رهبری جامعه برای دست‌یابی به آزادی را در دست دارند.

دستگیری عایشه گوکهان به معنای دشمنی با خلق کورد است. عایشه گوکهان از زنان و سیاستمداران کورد است. تمامی زندگی خود را صرف مبارزه و دمکراسی و سیاستهای دمکراتیک نموده است. ما تصمیم صادر شده علیه وی را به رسمیت نمی‌شناسیم. ما در اعتراض به چنین تصمیمی، مبارزه خود را گسترش می‌دهیم.

آیدنیز در بخش دیگری از اعتراض خود با اشاره به موضع لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک پیش از دستگیری که گفته بود: در داخل و خارج از زندان مبارزه ما ادامه می‌یابد. ما نیز مانند لیلا گون اعلام می‌کنیم که مبارزه زنان هم در خارج از زندان و هم در زندان ادامه می‌یابد. مباره زنان به هر نحو ممکن ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل مبارزات ما باید پیامی به سیستم فاشیستی و سیستم مردسالاری باشد.

باشاران: حمله به مبارزات زنان

عایشه باشاران سخنگوی شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در رابطه با دستگیری عایشه گوکهان گفت: عایشه گوکهان ۸۳ بار بازداشت شده است. اما تا کنون نتوانسته است که یگ گام وی را به عقب وادارد. همراه با تمامی این موارد یک قدم نیز از مبارزات سیاسی عقب‌نشینی نکرده است. با عزمی راسخ و اراده‌ای قدرتمند، مبارزات سیاسی خود را بر اساس سیاست دمکراتیک ادامه می‌دهد. مبارزات گوکهان مبارزات قانونی و کاملا بر مبنای حقوق به شمار می‌روند. با دستگیری عایشه به مبارزه زنان حمله‌ور شده‌اند. با دستگیری عایشه گوکهان مبارزه آزادیخواهانه زنان را هدف قرار داده‌اند. زیرا عایشه  گوکهان تمامی زندگی خود را برای آزادی زنان به مبارزه دست زده است.

حاکمیت امروز تلاش می‌کند که سیستم مردسالاری را به هر نحو ممکن حفظ کند. در پرونده لیلا گووَن کاملا آشکارا اعلام کردند که اتئلاف آ.ک.پ/م.ه.پ سیستم پدرسالاری را حفظ می‌کند. امروز مدافعان سیستم مردسالاری بنابه خواست و میل دیکتاتوری فاشیست به زنان و مبارزات زنان حمله می‌کنند. تلاش می‌شود تا زنان بردگی را بپذیرند. در مقابل آنان سر تعظیم فرو بیاورند. به همین دلیل است که عایشه گوکهان را دستگیر کرده‌اند. لازم است که تمامی زنان با هم در مقابل این اقدام واکنش نشان داده و اعتراضات خود را بر زبان بیاورند. باید با صدای بلند در مقابل حاکمیت ا.ک.پ/م.ه.پ ایستادگی کنند.

سر تعظیم فرود نمی‌آوریم

جانان یوجه ریاست مشترک حزب بازتاسیس سوسیالیستی SYKP  نیز دستور بازداشت عایشه گوکهان را مورد اعتراض قرار داده و اظهار داشت: اتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ دشمن زنان است. دشمن کوردهاست. دشمن کارگران و طبیعت است. زنانی را که در مقابل حاکمیت سر تعظیم فرود نمی‌آورند مورد هدف قرار می‌دهند. تلاش می‌کنند زنان را با این حملات تسلیم کنند. و این مسئله بر خلاف طبیعت و سرشت زنانه است. این اقدانات برخلاف پیمان استانبول است. زنان هیچگاه از درخواست‌های خود مبنی بر مبارزه برای برابری، آزادی و عدالت به عقب گام برنداشته‌اند. عایشه گوکهان تنها نیست. ما در مقابله با سیاستهای دشمنی با خلق کورد نیز مقاومت می‌کنیم. ما در این باره سر تظیم فرود نمی‌آوریم.

عایشه گوکهان؛ مبارز دیرین سیاستهای دمکراتیک

عایشه گوکهان سخنگوی جنبش زنان آزاد حداقل از زمان تاسیس HADEP که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، تا کنون در درون مبارزات کوردی جای گرفته و مبارزه برای زنان کورد و خلق کورد را ادامه می‌دهد. گوکهان در فعالیتهای هر سه حزب HADEP, DEHAP, DTP نیز مشارکت داشته است. در تاسیس روزنامه آزادی ولات، اوزگوز گوندم، ینی یاشام مشارکت داشته است و در شورای نویسندگان این روزنامه‌ها نیز عضویت داشته است.

عایشه گوکهان شهردار اسبق نصیبین، عضو کمیسیون دیپلماسی کنگره زنان آزاد و سخنگوی جنبش زنان آزاد؛ تا کنون بیش از ۸۳ بار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دستگیر شده است. تا کنون بیش از دویست پرونده برای وی گشوده‌اند. آخرین بار شعبه نهم دادگاه کیفری سنگین آمد، همان دادگاهی که حکم دستگیری و محکومیت لیلا گووَن را صادر کرده بود، دستور دستگیری عایشه گوکهان را نیز را صادر کرده است.

منبع: MA