دولت کلمبیا ELN سازمان رهایی بخش ملی را به عنوان یک سازمان مسلح سیاسی به رسمیت شناخت

در کلمبیا، به عنوان بخشی از مذاکرات صلح جدید که توسط رئیس جمهور چپگرای این کشور گوستاوو پترو آغاز شدە است، دولت به جنبش چریکی ELN وضعیت سازمان سیاسی انقلابی مسلح اعطا کرد.

سازمان رهایی  بخش ملی کلمبیا اعلام کرد که اگر این سازمان بە عنوان  یک سازمان سیاسی بە رسمیت شناختە نشود به مذاکرات صلح پایان خواهد داد. ELN خواهان پیگیری این مسئلە از سوی دولت و ایجاد تمایز این سازمان با سایر گروه های مسلح مانند قاچاق چیان مواد مخدر شدە است. این جنبش چریکی در توییتر از تصمیم دولت مبنی بر رسمیت شناختن قانونی ELN به عنوان یک سازمان سیاسی مسلح انقلابی استقبال کرد.

هیأت های دو طرف تصمیم گرفتند که در روند مذاکرات راه ارتباطی مشترک و هماهنگی را در پی بگیرند. آخرین دور مذاکرات در ۱۳ فوریه در مکزیک آغاز شد. آتش بس دوجانبه نیز در دستور کار قرار گرفت. شیلی، ونزوئلا، نروژ، مکزیک و سرانجام برزیل وظیفه تضمین تامین روند صلح را بر عهده گرفتند. این روند گفتگو با سوئد، آلمان، سوئیس، اسپانیا، دبیر کل سازمان ملل متحد و اسقف های کلمبیا انجام می شود. مذاکرات بین دولت و بزرگترین جنبش چریکی کشور، پس از چهار سال وقفه، در ماه نوامبر در کاراراس از سر گرفته شد. دور نخست با آزادی  زندانیان و بە رسمیت شناختن برخی فعالیت های بشردوستانه به پایان رسید. با این حال، هیچ توافقی در مورد آتش بس وجود نداشت. به دلیل حملات نیروهای دولتی در ابتدای سال، جلسات مداکرە نیز متوقف شدند. در ۳۰ ژانویه، ۹ عضو ELN در عملیات ارتش کلمبیا جان خود را از دست دادند. در آغاز سال، رئیس جمهور گوستاوو پترو، بیانیه ای درباره آتش بس شش ماهه با گروه های مسلح و باندهای مواد مخدر صادر کرد. پس از سه روز، ELN اعلام کرد که هیچ آتش بسی با دولت را اعلام نکرده و پس از سه روز آتش بس را لغو کرد.

ارتش رهایی بخش ملی کلمبیا ELN به عنوان آخرین جنبش چریکی فعال در آمریکای لاتین قلمداد می شود. پس از امضای توافقنامه صلح تاریخی با فارک در سال ٢٠١۶، مذاکرات زیادی با ELN انجام شد. ELN در سال ۱۹۶۴ توسط چه گوارا و دانشجویان هوادار انقلاب کوبا و اتحادیه های کارگری تأسیس شد.

گفته می شود که ELN دارای ۳۵۰۰ عضو مسلح و یک شبکه پشتیبانی گسترده است. جنبش چریکی ELN حداقل در ۲۲ شهر از ۳۲ شهر کلمبیا فعال است.