فیگن یوکسکداغ: با روح ۸ مارس به پیروزی می‌رسیم

فیگن یوکسکداغ ریاست اسبق و مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد که حاکمیت تداوم و بقای خود را با خشونت به پیش می‌برد. یوکسکداغ از تمامی زنان درخواست نمود که با روح و نیروی برآمده از  ۸ مارس، برای ژن، ژیان و آزادی گردهم آیند.

امروز مصادف با ۸ مارس، روز جهانی زنان است. فیگن یوکسکداغ ریاست مشترک و اسبق حزب دمکراتیک خلق‌ها با ارسال نامه به خارج از زندان مبارزات زنان در کوردستان و ترکیه و سیاستهای دولت را تحلیل کرده است. در این نامه فیگن اعلام کرده است که زندگی در زندان، بر اساس شرایط موجود همچنان ادامه دارد؛ امور مربوط به اهداف و آرمان‌هایمان، عملیات سیاسی و مقاومت سیاسی روزانه مورد توجه و تحلیل ما قرار می‌گیرد. بدون گمان این دستور کار همیشگی بوده و ما سلسله مراتب و وظایفی را دارا هستیم. من نیز مانند بسیاری از زندانیان سیاسی تلاش می‌کنم که پیشرفت کنم. این پیشرفت دو جنبه دارد. مطالعه و نوشتن. هر دو را به شیوه‌ای همزمان ادامه می‌دهم. بدون گمان در هر مرحله‌ای باید بهتر از مرحله پیشین بود. زمانی که این روند در پیش گرفته شود فعالیت و مبارزه نیز معنادارتر می‌گردد. در این اواخر بر مطالعه فلسفه متمرکز شده‌ام.

قتلعام زنان به مرحله‌ای دشوار کشیده شده است

فیگن یوکسکداغ در ادامه نامه خود نوشته است که همزمان با فرا رسیدن ۸ مارس، شاهد افزاش قتل‌عام زنان هستیم حاکمیت سیاسی مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفته و حاکمیت لاقیدانه در این باره عمل می‌کند. با یک قانون عفو قاتلان زنان را آزاد می‌کنند، تبهکاران را آزاد کردند. بعد از این اعلام عفو، ده‌ها زن به قتل رسیده‌اند. حاکمیت در مقابل چشم تمامی جهانیان و زنان، مرتکب این جرایم می‌شود. تلاش می‌کنند پیام استانبول را ملغی کرده و زنان را محکوم به تاریکی کنند.

نتایج کاملا مشهود است

فیگن یوکسکداغ در بخش دیگری از نامه خود در رابطه با وضعیت زنان در شمال کوردستان و ترکیه نوشته است: پارلمان ترکیه مدت مدیدی است که یافتن راه حل را به کنار  گذاشته است و خود به ابزاری برای حمله و خشونت تبدیل شده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها ده‌ها با برای ممانعت از خشونت علیه زنان درخواست نموده است که مجلس جلسه تشکیل دهد. نتیجه کاملا مشهود است، به جای راه حل این مسئله حیاتی، در مقابل زنان حزب خلق دمکراتیک خلق‌ها و حزب خلق جمهوری خشونت به عمل می‌آوردند. بدون شک در رابطه با این جرایم هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرند. آخرین بار اوزلم زنگین، ریاست گروه آ.ک.پ در مجلس در رابطه با آزار و اذیت و شکنجه در زندان‌ها چیزهایی گفته است که مایه خوف هستند.

حاکمیت برای زنان دست به اقدامی نمی‌زند

فیگن یوکسکداغ در بخش دیگری از نامه خود آورده است که  مجلس برای حفاظت از زنان هیچگونه مسئولیتی برای خود قائل نشده و در ادامه نوشته است: مجلس با اتکا به اکثریت آ.ک.پ/م.ه.پ در مجلس علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها دست به عملیات سیاسی می‌زند. آ.ک.پ به منظور لغو مصونیت پارلمانی اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها به هر اقدامی دست می‌زند، برخلاف آن در خصوص زنان هیچ اقدام حمایت آمیزی را انجام نمی‌دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها در کار نمایندگی سیاسی زنان را به بالاترین سطح ارتقا داده است. به همین دلیل است که تلاش می‌کنند این حزب را از سیاست و مجلس به کنار بزنند.

فیگن یوکسکداغ در بخش دیگری از نامه خود آورده است که تمامی جرایمی که علیه زنان و انسان روی می‌دهند، از یک مبنای سیستماتیک برخوردار هستند. حاکمیت نمی‌خواهد که علیه خشونت، آزار ساری و جاری در امور روزمره، در مقابل حملات روزانه، سیاست آزار و شکنجه مبارزه‌ای صورت گیرد. حاکمیت به جای ممانعت از این اقدامات، خود به حامی آن تبدیل شده است و از قوه قضائیه به این منظور استفاده می‌کند. لازم به تشریح این موارد نیست، روزانه به طور متوسط سه زن به قتل می‌رسند.

فراخوانی به زندگی و آزادی

فیگن یوکسکداغ در خاتمه نامه خود با اشاره  به ۸ مارس، روز جهانی زنان گفت: در تمامی جهان و ترکیه جنبش‌های بزرگی هستند که امیدهای بزرگی را آفریده‌اند. تا زمانیکه خشونت، جنگ، آزار و شکنجه و تعدی خاتمه پیدا نکند، مبارزه برای آزادی و رهایی سر باز ایستاده ندارد. به زنانی که در میادین و خیابانها حاضر شده و خلقه‌ا را حفاظت می‌کنند درود می‌فرستم. اتحاد، تداوم، نیرو و روح مارس ۲۰۲۱ را به زندگی تبدیل می‌کنیم. ما با روح برآمده از این نیرو، ژن، ژیان و آزادی همگام و همراهیم. روز ۸ مارس، روز جهانی زنان کارگر را تبریک می‌گویم.

منبع: jinnews