حمایت‌های بین‌المللی از حزب دموکراتیک خلق‌ها در حال افزایش است: صدها پیام اعلام شده است

بر علیە پروندە توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها در سطح بین‌المللی حمایت‌ها از این حزب در حال افزایش است و در ٢٠ کشور تعداد قابل توجهی از احزاب، سازمان‌ها، نمایندگان پارلمان و افراد مشهور پیام‌های حمایتی از حزب دموکراتیک خلق‌ها را اعلام کردەاند.

حکومت فاشیستی حزب عدالت و توسعە - حزب حرکت ملیت‌گرا در چارچوب منافع سیاسی‌اش پرونده توقیفی را علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها باز کرده است. قرار است روز ١١ آوریل دفاعیات شفاهی برگزار شود. تعداد زیادی از احزاب و نمایندگان پارلمان در سطح بین‌المللی به توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها اعتراض کردند و اعلام کردەاند: "زمان، زمان حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌هاست."

از ٢٠ کشور، احزاب مختلف، شش حزب چتر آسای بین‌المللی، سبزها از پارلمان اروپا، جناحهای دموکراتیک، اجتماعی و چپگرا، نمایندگان پارلمان، فراکسیون چپ شورای اروپا و صدها نماینده از کشورهای مختلف پیامهای حمایتی خود را از حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کردند.

در سطح بین‌المللی، احزاب سیاسی، متحدان، سیاستمداران و نمایندگان پارلمان به اعتراضات خود علیه حملات و فشارها بر حزب دموکراتیک خلق‌ها ادامه می‌دهند.

حزب سوسیالیست‌های اروپا، ائتلاف آزادی اروپا، حزب سبز اروپا، حزب چپ اروپا، اتحاد ترقی‌خواە، اینترناسیونالیست‌های مترقی و احزاب سیاسی پارلمان اروپا اعلام کردند که مخالف توقیف و بستن حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند و در کنار این حزب ایستادەاند.

فراکسیون چپ اتحادیه اروپا: ما به حزب دموکراتیک خلق‌ها افتخار می‌کنیم

فراکسیون چپ اتحادیه اروپا در شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش برای توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها را به شدت محکوم می‌کند و دولت ترکیه باید فورا اقدامات سیاسی خود را علیه این حزب متوقف کند. قوه قضائیه باید کاملاً مستقل از حوزه سیاسی باشد. ما به حزب دموکراتیک خلق‌ها افتخار می‌کنیم.

"توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را تحت شعاع قرار می‌دهد"

ائتلاف مترقی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها که دارای ١٤٤ کرسی از ٧٠٥ کرسی در پارلمان اروپا است، ائتلاف آزادی سبزها با ٧٥ کرسی همراە با چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک بیانیه مشترکی صادر و اعلام کردند؛ توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را تحت شعاع قرار می‌دهد.

در پیامهای حمایتی از سوی شخصیتها، سیاستمداران، احزاب، نمایندگان مجلس و فعالان آمده است که توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها تصمیمی مخرب و تلاشی برای سرکوب است.

این احزاب و شخصیت‌ها در عین محکوم کردن تلاش مقامات ترکیه برای توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها، آن را نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواندند و از مقامات آنکارا خواستند فورا به فشارهای خود بر حزب دموکراتیک خلق‌ها پایان دهند.

در این راستا در اطلاعیە ائتلاف آزادی اروپا نیز اعلام شد که از حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت می‌کند و از مقامات ترکیه می‌خواهد که به پرونده سیاسی تشکیل شده علیه آن پایان دهند.

در برخی از پیام‌های احزاب و شخصیت‌ها اشاره شده است که تلاش برای توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها در آستانه انتخابات به منظور جلوگیری از شرکت این حزب در انتخابات است. در همین راستا فراکسیون نوپس - ال اف فرانسه خواستار پایان دادن به فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها شد و خواهان برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد در ترکیه شد.

حزب کمونیست فرانسه این محاکمه حزب دموکراتیک خلق‌ها را ناعادلانه خواند و گفته است که با حزب دموکراتیک خلق‌ها که برای ترکیەای دموکراتیک و متکثرگرا تلاش می‌کند، همبستگی کامل دارد و اعلام کرد: حزب دموکراتیک خلق‌ها با عزم و خلاقیت برای پیشرفت اجتماعی و زیست محیطی، آزادی، برابری شهروندان بدون توجه به ریشه‌های قومی و فرقه‌ای و همچنین بر پایه‌ی آزادی زنان عمل می‌کند. مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ما خواستار ابطال پرونده حاضر، احترام به حاکمیت قانون و آزادی برای همه خلق‌ها در ترکیه هستیم.

حزب سوسیال دموکرات فرانسه اعلام کرد، همانطور که تجربه گذشته نشان داده است، مقامات ترکیه می‌توانند احزاب را توقیف کنند اما هرگز نمی‌توانند اندیشە برابری، عدالت و آزادی را سرکوب کنند.

علاوه بر این احزاب و نمایندگان مجلس، ده‌ها شخصیت سیاسی، آکادمیسین، نویسنده و فعال از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئد، اسپانیا، پرتغال، لهستان و... با پیام‌ها، اطلاعیەها و بیانیه‌ها حمایت خود از حزب دموکراتیک خلق‌ها را اعلام کردە و تلاش‌های دولت ترکیه برای توقیف این حزب را محکوم کرده و خواستار پایان استفاده از دادگاه‌ها برای اهداف سیاسی شده است.

اسامی دیگر احزاب، نمایندگان مجلس و شخصیت‌هایی که حمایت خود را از حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کرده‌اند به شرح زیر است:

ایتالیا: معاون حزب دمکرات در کمیته روابط خارجی انجمن نمایندگان؛

ایتالیا: اتحاد چپ سبز ایتالیا (الیانزا وردی سینسترا)؛

ایتالیا: نیکولا فراتویانی، نماینده مجلس، دبیر ملی سینیسترا ایتالیا؛

ایتالیا: لورا بولدرینی، حزب دموکرات، نماینده پارلمان؛

ایتالیا: فابیو ماسیمو کاستالدو (نماینده آی پی، معاون رئیس آی پی، ام ٥ ایکس ایتالیا)؛

نروژ: کمیته حمایت از کوردستان در نروژ، استینا برگستن و ترولس استرند افردال، روسای مشترک؛

نروژ: حزب سرخ نروژ، بیورنار موکسنس، رئیس حزب سرخ نروژ، یلوا هولم-تورشتاینسون، بخش بین‌المللی، رئیس حزب سرخ نروژ؛

لهستان: نماینده مجلس ماسیج کونیچنی، رازم؛

پرتغال: بلوکو دی اسکوردا؛

اسپانیا: 55 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی در مجلس نمایندگان؛

اسپانیا: پودموس؛

اسپانیا: اندولوس پور سی؛

لورا کاستل فورت، ECR، سناتور، معاون رئیس جمهورUEL/PACE ؛

اسپانیاMES PER MENORCA :؛

اسپانیا/باسک: ایکوسکو الکارتاسونا (EA)؛

اسپانیا/کاتالونیا: احزاب حاکم کاتالونیا + روبن واگنسبرگ؛

اسپانیا/کاتالونیا: ایسکورا - چپ جمهوری‌خواە کاتالونیا؛

اسپانیا/کاتالونیا: کاندیدای دی یونیات پوپلار - (نامزد اتحادیه مردمی)؛

اسپانیا/کاتالونیا: یونینات کاتولانیا؛

اسپانیا/کاتالونیا: راول روموا ای رودا (اقتصاددان)؛

سوئیس: باستا/ جایگزین قوی برای بازل؛

سوئیس: فمینیست سترایک بازل؛

سوئیس: حزب سوسیال دموکرات سوئیس؛

سوئد: حزب چپ(Vänsterpartiet) ؛

بریتانیا: 14 نماینده در پارلمان بریتانیا؛

ایالات متحده آمریکا: کمیته بین‌المللیDSA ؛