خانه‌های زن در روژاوا برگرفته از دیدگاه‌های اوجالان هستند

مسئله زن و راهکارهای مبارزه با آن یکی از دغدغەهای اصلی رهبر عبدالله اوجالان بوده و جنبش رهایی زن تحت رهبری اوجالان طی سال‌های گذشته موفقیت چشمگیری در منطقه و جهان داشته است. خانه‌های زن و روستای ژنوار برگرفته از دیدگاه‌های اوجالان است.

رهبر عبدالله اوجالان وقتی که در مورد مسئله زن صحبت می‌کند در عین حال راهکارهایی برای چارەیابی آن ارائه می‌دهد. از جمله چند نکته اصلی برای جنبش‌های زنان پیشنهاد داده که یکی از آنها ساختن خانه‌های زنان و پارک‌های فرهنگی زنان است.

وی در یک کتاب دفاعیاتش به نام "دفاع از یک خلق" خواستار گشایش خانه‌های امن در نواحی شهری و روستایی برای زنان شده و توضیح می‌دهد که این خانه‌ها در محیطی آزاد ساخته شوند. در این خصوص می‌باید پارک‌های فرهنگی برای آموزش کودکان دختر و زنان آزاد افتتاح شوند.

اوجالان می‌گوید این اماکن می‌توانند محیطی آموزشی برای فرزندان خانواده‌هایی باشد که نمی‌توانند دختران خود را تربیت کنند یا به دلایل مادی و غیره، به مدرسه نظام‌ فرادست بفرستند.

طی سال‌های گذشته با الهام از پیشنهادهای رهبر عبدالله اوجالان، خانه‌های زن در روژاوا و دیگر نواحی شمال و شرق سوریه احداث شده‌اند.

مشكلات خانوادگی و مسائل مربوط به زنان در این خانه‌ها چارجویی می‌شوند. خانەی زن، یک نهاد اصلی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه محسوب می‌شود. امور حقوقی زنان در این خانه‌ها پیگیری می‌شود.

علاوه بر این یک روستای زنان به نام "ژنوار" در روژاوا تأسیس شده که کلیه ساکنین آن زن بوده و امورش را زنان بر عهده دارند.

زنانی که همسران خود را در جنگ از دست داده و یا مورد خشونت قرار گرفته و نمی‌خواهند با خانواده‌های خود زندگی کنند، می‌توانند در این روستا بهمراه کودکانشان زندگی کنند. ژنوار، نمونه یک زندگی گروهی و آزاد را نمایش می‌دهد.

همه چیز در این روستا اشتراکی و با اراده و خواست زنان است. از سویی سازمان زنان، کنگره استار با شاخه‌های مستقل خود در حال فعالیت‌های علمی و آکادمیک برای آموزش و پرورش زنان بوده و مروج دیدگاههای دمکراتیک در سیستم جدید است.علم زن، ژنئولوژی نیز به یکی از دروس دانشگاهی در روژاوا بدل شده است.