کنفدرالیسم جوامع کوردستان: هیچ مانعی نمی‌تواند در مقابل طوفان مبارزه آزادی زنان ایستادگی کند

ک.ج.ک: مبارزه دمکراسی که با پیشاهنگی زنان به پیش می‌رود طومار این حاکمیت را درهم می‌پیچد، این مبارزه آزادیخواهی، نه تنها خلق‌های ترکیه بلکه خلق‌های خاورمیانه را از یوغ دشمنان زنان رها خواهد کرد و راه دمکراسی را هموار می‌کند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زنان مبارز، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ریاست مشترک ک.ج.ک آمده است؛

"ما روز ٨ مارس، روز جهانی زنان زحمت‌كش را شادباش می‌گوییم. یاد و خاطره زنانی را که در مبارزه علیه سیستم مردسالاری به شهادت رسیدند گرامی می‌داریم.

٨ مارس روزی است که زمستان سرد مردسالاری به پایان رسیده و بهار آزادیخواهی زنان آغاز می‌گردد. با قیام زنان بشریت خود را برای روزهای بهتری آماده می‌کند. زیرا مبارزه آزادیخواهی زنان مبارزه تمامی بشریت است. زنان با مبارزه آزادیخواهی خود، مبارزه آزادیخواهی را برای تمامی بشریت به پیش می‌برند. اگر مردان هم خواستار آزادی واقعی و زندگی دمکراتیک هستند باید به مبارزه فعال آزادی زن ملحق شوند. تا زن آزاد نشود، مرد همچون یک برده ستمگر، زورگو و اقتدارپرست باقی می‌ماند، مجبور خواهد بود با پلیدی سیستم مردسالاری بسر برد. آزادی زن بیش از هر چیز، رهایی مرد از پلیدی و جرم‌هایی است که خود مرتکب شده است. رهبر آپو با این ایده تز «مردکشی» را پیش کشید. در خود مرد مجرم و پلید را کُشت.

رهبر آپو علیه سیستم مردسالار، مبارزه بزرگ و مقدس تاریخی را شعله‌ور کرد

رهبر آپو در وجود خود با مردکشی علیه سیستم مردسالاری مبارزه‌ای بزرگ و مقدس تاریخی را شعله‌ور کرد. آفریننده ارزش‌ها به زنان کمک کرد تا بپاخیزند و راه آنان را برای همیشه هموار کرد تا در جایگاه مقدس انسانی به زندگی خویش ادامه دهند. پایان حاکمیت ۵ هزار ساله مرد را در تاریخ بشریت اعلام نموده و تاریخ بشریت با پیشاهنگی زنان را آغاز کرد. مدل مردسالاری هر اندازه که در تلاش تداوم عمر خود باشد اما واقعیت این است که بشریت از اکنون به بعد با پیشاهنگی زنان مدیریت می‌شود.

رهبر آپو با تحلیل جایگاه اجتماعی زن در تاریخ و رویدادهایی که بر سر زن آمده است ایدئولوژی آزادی زن را ارائه کرد. واقعیت این است که این ایدئولوژی رهایی تمامی بشریت است. اینچنین نه تنها تاریخ زن، بلکه همزمان تاریخ بشریت آشکار شده است. به وضوح با آشکار نمودن تاریخ زن تاریخ قیام جوامع بشری را آغاز نمود. ایدئولوژی رهایی زن که از سوی رهبر آپو طرح شده است میلاد نوین انسانیت است. زنان با این ایدئولوژی به پیشاهنگان انقلاب رهایی بشریت مبدل شدند. برهه‌ی مبارزه انقلابی رادیکال در تاریخ را به پیش می‌برند و رژیم ۵ هزار ساله مردسالاری را بشدت تکان می‌دهند.

هیچ مانعی نمی‌تواند جلو دار طوفان مبارزه آزادی زنان بأیستد

در این مرحله مبارزاتی که آزادی زنان را مبنا قرار داده‌اند در چهارچوب زندگی دمکراتیک و آزادی بشریت به پیش خواهند رفت. نهادهای ایدئولوژیک و سیاسی که آزادی زن را مبنای فعالیت خود قرار نمی‌دهند ناچار خواهند بود که عقب بمانند و نابود شوند. زیرا تاریخ بسوی مبارزه آزادی زنان در حرکت است. از اینرو با مبارزه آزادی زنان کورد که از سوی رهبر آپو طرح شده است، مبارزه آزادیخواهی خلق‌های خاورمیانه با پیشاهنگی زنان کورد ادامه دارد و خاورمیانه بر این اساس به مدرنیته دمکراتیک دست می‌یابد. مبارزه آزادی کورد که امروز با مبارزه آزادی زن عجین شده است نه تنها در خاورمیانه، بلکه در تمامی جهان گسترش یافته و مدرنیته دمکراتیک را به ارمغان می‌آورد.

پس از آنکه زنان به بنیان ایدئولوژیک- تئوریک رهایی دست یافتند، مبارزه آزادی زن در هر نقطه‌ای پیشرفت کرد. با اینکه مدل مردسالار تلاش نمود با بکارگیری کووید-١٩ برای مبارزه مانع‌تراشی کند، اما زنان در سال ٢٠٢٠ مبارزه آزادی را به پیش بردند. زنان از ٨ مارس دست بکار می‌شوند و موانعی که به بهانه بیماری ایجاد شده‌اند را از میان برمی‌دارند و سال ٢٠٢١ را به سال مبارزه نیرومند مبدل می‌کنند. هیچ مانعی نمی‌تواند در مقابل طوفان مبارزه آزادی زنان ایستادگی کند. زنانی که به روی زندگی آزاد چشم‌ گوشوده‌اند با ایدئولوژی رهایی خود، بشریت را پیرامون خود گرد هم می‌آورند و رژیم مردسالاری را هدف حملات خود قرار می‌دهند. هراس در قلب رژیم مردسالار افزایش می‌یابد و ترس رژیم‌ مردسالار از مبارزه با پیشاهنگی زنان به ثمر می‌نشیند.

 مبارزه دمکراسی با پیشاهنگی زنان طومار این حاکمیت را در هم می‌پیچد

ترکیه را به مرکز کهنه‌پرستی و حاکمیت مردسالاری مبدل کرده‌اند. حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ نمایندگی این ارتجاع را بر عهده دارد. با زنان خصومت دارد. به همین دلیل در سال ٢٠٢٠ بیش از همیشه زنان را آماج حمله قرار داده و صدها سیاستمدار زن مبارزه آزادی زنان را به زندان انداخت. تجاوز و قتل زنان را همچون ابزاری برای تقویت حاکمیت مردسالاری به کار گرفت. از اینرو مبارزه زنان کورد، ترک، عرب، چرکس، مسلمان، میسحی، ایزدی و علوی علیه حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ به مبارزه رهایی‌بخش انسایت مبدل شده است. مبارزه زنان علیه حاکمیت زن‌ستیز و انسان‌ستیز آ.ک.پ/ م.ه.پ با ٨ مارس ٢٠٢١ شعله‌ورتر از همیشه برای مبارزه دمکراتیزه نمودن ترکیه و آزادی کوردستان تعیین کننده می‌باشد. زنان حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ را ریشه‌کن خواهند کرد.

در سال ٢٠٢١ مبارزه آزادی زنان با فروپاشی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ به وظایف خود عمل کرده و پایه‌ی رژیم‌های مرتجع را در تمامی جهان به لرزه درمی‌آورد. پس از آنکه حمله به گاره از سوی حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ با شکست مواجه شد، این حاکمیت بیشتر از پیش تضعیف شد. مبارزه دمکراسی با پیشاهنگی زنان به عمر این حاکمیت پایان می‌دهد. این مبارزه آزادی، نه تنها خلق‌های ترکیه بلکه تمامی خلق‌های خاورمیانه را از یوغ این رژیم زن‌ستیز نجات می‌دهد و راه دمکراسی را هموار می‌نماید.

با آمدن ٨ مارس ابرهای سیاه آسمان کوردستان، ترکیه و جهان پراکنده می‌شوند و زندگی دمکراتیک و آزاد بشریت همچون خورشید طلوع می‌کند."