شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها: روز ۸ مارس روز حسابرسی است

بدیعه آک‌کایا اعلام کرد که در ۸ مارس زنان در میادین حضور خواهند یافت و در این باره افزود: ما در این روز به عنوان روز مبارزه علیه آزار و شکنجه، تعدی و انزوای زنان اعلام می‌کنیم که شکنحه، آزار و تهدی زنان دیگر بس است. ۸ مارس روز حسابرسی است.

شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها امسال با شعار قیام برای آزادی، مراسم جهانی ۸ مارس روز جهانی زنان را آغاز می‌کند. شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در چهارچوب ۸ مارس در بسیاری از مناطق و شهرهای کوردستان و ترکیه مراسمی را به این مناسبت برگزار میهکند. این شورا از اعضای خود و زنان کوردستان و ترکیه درخوست کرده است که در این روز در میادین کوردستان و ترکیه فریاد زنان را طنین‌انداز کنند.

بدیعه آک‌کایا عضو شورای هماهنگی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در این رابطه طی گفتگویی با خبرگزاری مزوپوتامیا اظهار داشت: در ترکیه شاهد تصویری کلی از بی‌عدالتی علیه زنان هستیم، این تصویر مملو از حمله و تعدی به زنان است. آک‌کایا در این باره اظهار داشت: فرایندی از حملات باعث شده است که زنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و آنها به عنوان نماینده شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌خواهند این تصویر را با مبارزات زنان، با ارائه راه حل از میان بردارند.

مبارزه علیه بی‌عدالتی

آککایا در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا خاطرنشان ساخت که در ترکیه زنان در انزوا قرار گرفته و حزب آنها در مقابل بی‌عدالتی‌های صورت گرفته علیه زنان مبارزه می‌کنند. آک‌کایا در بخش دیگری از گفتگوی خود اعلام نمود که آنها با درخواست عدالت برای زنان علیه تعدی و شکنجه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان اعتراضات خود را نشان داده و در مبارزه خود برای دست‌یابی به عدالت عزمی راسخ دارند.

هیچ کس نمی‌تواند مانع از برگزاری ۸ مارس شود

آک‌کایا در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که زندان‌ها از مراکز مهمی هستند که بی‌عدالتی در آن‌ها در جریان است، در زندان‌ها انزوایی شدید در جریان است. بسیاری از زنان در ۸ مارس دستگیر شده و با فشار و ظلم نیروهای پلیس روبرو می‌شوند. اما هچ کس نمی‌تواند مانع از برگزاری ۸ مارس شود. آنها به عنوان شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها با مقاومت و مبارزه خود، با مبارزه زنان دستگیر شده و زندانی، اعتراضات خود را ادامه داده و از طریق این مبارزه از ۸ مارس استقبال می‌کنند.

آککایا در بخش پایانی گفتگوی خود اظهار داشت  که زنان در رابطه با تمامی این مسائل تصمیم راسخ خود را برای مبارزه گرفته‌اند. ما این روز را به عنوان روز نمادین مبارزه با آزار و اذیت، تعدی و انزوای زنان دانسته و خواهان توقف این اقدامات هستیم. ۸ مارس روز حسابرسی است. با جوش و خروش از این روز  استقبال می‌کنیم. روز ۸ مارس در نهایت به روز پیروزی و دست‌یابی به نتیجه تبدیل خواهد شد.