یگان‌های مدافع خلق مشخصات ٧ مبارز جانباخته سال ٢٠١۶ را اعلام کرد

ی.پ.گ در بیانیه‌ای مشخصات ٧ مبارز جانباخته‌ی سال ٢٠١۶ در منبج را اعلام کرده و مراتب همدردی خود را با خانواده شهیدان و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز نموده است. یکی از مبارزان شهید اهل خوی استان اورمیه می‌باشد.

مرکز خبررسانی و مطبوعات یگان‌های مدافع خلق در بیانیه‌ای کتبی مشخصات ٧ مبارزه خود را در عملیات آزادسازی شهر منبج به شهادت رسیده بودند منتشر کرد. یکی از مبارزان شهید اهل خوی استان اورمیه روژهلات کوردستان می‌باشد.

در بیانیه ی.پ.گ آمده است:

"خلقمان با ایستاری قهرمانانه از نخستین روز حملات اشغالگران و دشمنان به انقلاب روژاوا و خاک شمال سوریه به مبارزه برخاسته است. خلقمان در مقابل حملاتی که موجودیت خلقمان را در سده‌های ٢٠ و ٢١ هدف قرار داده‌اند با مقاومتی مشترک پاسخ داده‌اند. یکی از مقاومت‌های تاریخی در سال ٢٠١۶ در جریان عملیات آزادسازی شهر منبج از تبهکاران داعش با فرماندهی شهید فیصل ابولیلا بود. دختران و پسران قهرمان کوردستان با صداقت روح و جان خود را فدای خلق خود نموده و با مقاومتی بزرگی نشان دادند که دشمنان اشغالگر هیچ‌گاه به اهداف خود دست نمی‌یازند. ما مشخصات ٧ رفیق خود را که در کارزار آزادسازی شهر منبج قهرمانانه به شهادت رسیده‌اند به اطلاع خلقمان و افکار عمومی می‌رسانیم.

یاد این هفت رفیق شهید و تمامی شهدای قهرمان انقلاب روژاوا را با احترام و ادای دین گرامی می‌داریم. مراتب همدردی خود را به خانواده‌های گرامی آنان و عموم خلقمان ابراز می‌‌نماییم."

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عثمان کایا

   کد سازمانی: هَردَم روحا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عایشه- صبری

  تاریخ و محل شهادت: آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: معصومه محمودی

   کد سازمانی: نهیر هیرا

   محل و سال تولد: خوی (استان اورمیه روژهلات کوردستان)

   نام مادر – نام پدر: زایده- حمید

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: هولیا شیشک

   کد سازمانی: نوروز رودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سونا – شرف‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ آگوست ٢٠١۶ / منبج


   نام و نام خانوادگی: محمد علی یلدز

   کد سازمانی: نومان کاراس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: محبوب- رمضان

  تاریخ و محل شهادت: ١٨ آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: ماهِر اُروچ

   کد سازمانی: روبار آمَد

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فیدان- پیر‌ اسیر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی: حقی دارامان

   کد سازمانی: شاهین روژدی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: حزیمه - عیسی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آگوست ٢٠١۶/ منبج


   نام و نام خانوادگی:زینل پیشکین

   کد سازمانی: شوان جودی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عظیمه - سلیم

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئیه ٢٠١۶/ منبج.