ممانعت از برگزاری جشنواره‌ سنه‌دژ توسط رژیم ایران

ممانعت از برگزاری جشنواره‌ سنه‌دژ توسط رژیم ایران

اداره‌ی فرهنگ و ارشاد سنه مجوز برگزاری نخستین "جشنواره‌ی ملی عکس سنه‌دژ" را صادر نکرد.

مسئولان اداره‌ی فرهنگ و ارشاد شهرستان سنه به بهانه‌ی اینکه مؤسسه‌ی "ئاسو" و لابراتور چاپ عکس "پارادیزو" فاقد مجوز قانونی‌اند، اجازه‌ی برگزاری جشنواره را نداده‌اند.

این درحالی است که مؤسسه و لابراتوار مزبور دارای مجوز رسمی فعالیت از سوی نهادهای ذیربط هستند و طبق اساسنامه قادر به اجرا و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی-هنری در سطح منطقه و سراسری می‌باشند.

همچنین مسئولان اداره‌ی فرهنگ و ارشاد سنه طی موضعی تأمل‌برانگیز به برگزارکنندگان نخستین جشنواره‌ی ملی عکس سنه‌دژ گفته‌اند که به علت برگزاری چنین جشنواره‌ای در شهر همدان باید آنان از اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تقاضای صدور مجوز نمایند.

زمان برگزاری جشنواره اوایل شهریورماه اعلام شده بود.