تصویر

استفاده از سلاح‌های ممنوعه علیه گریلا، مستند شد

مواد منفجره ممنوعه و شمیایی ارتش اشغالگر ترکیه غنیمت گرفته شدند. این مواد منفجره بخصوص علیه تونل‌های جنگی در منطقه مقاومتی تپه آمدیه منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ استفاده شده‌‌اند.

جنایات جنگی دولت ترکیه

گریلاهای نیروهای یژا استار اعلام کردند که آنان مواد منفجره‌ای را که عیله تونل‌های جنگی مناطق مقاومتی استفاده شده است را به غنیمت گرفته‌اند و تاثیرات آنان را نیز بیان کردند.

گریلاهای یژا استار بیان کردند که در ارتباط با انفجار این مواد چیز مشخصی گفته نمی‌شود و گفتند که تاثیرات ناشی از بو و گاز این مواد بسیار سنگین و دشوار می‌باشد.

بجز مواد منفجره‌های جداگانه، مواد منفجره‌ای که بروی آن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ترموباریک ‌(ت‌ب‌ایکس)‌» نوشنه شده است نیز به غنیمت گرفته شدند.

تصاویری که در ارتباط با این مواد‌های منفجره گرفته شده است نیز، به جنایات جنگی اعمال شده توسط ترکیه اشاره دارد. تصاویری که از مناطق مختلف گرفته شده است، لحظه انفجار و تاثیر و رد پس از لحظه انفجار را نشان می‌دهند.

از سوی دیگر، در قله کوهستان این دود و گرد و غبار ناشی از انفجار این مواد منفجره در آسمان جمع می‌شود.

در تصاویری که بدست خبرگزاری فرات ‌(ANF) رسیده‌ است، بمب‌هایی که نوشتار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ترموباریک ‌(ت‌ب‌ایکس)» بروی آن حک شده است کاملا مشخص می‌باشند. در این تصاویر معلوم است که مواد منفجره ترموباریک و شیمیایی استفاده شده است. تاثیرات و باقیمانده‌های از این انفجارها اثبات می‌کنند که امواج فشار مسبب گرمایش بسیار و فروپاشی و متلاشی کردن جدی می‌شوند.

مواد منفجره ترموباریک ‌(ت‌ب‌ایکس)‌: در تصاویر بسیاری برچسب و نوشتار ‌«ترموباریک‌(ت‌ب‌ایکس)» به چشم می‌خورد. مواد منفجره ترموباریک سبب انفجار بسیار قدرتمندی است و سپس امواج فشار یک گرمایش بسیار را ایجاد می‌کند ‌(به مثابه تسلیحات هواسوز). مواد منفجره بدین‌گونه اکثرا در فضاهای بسته تاثیری بسیار ویرانگر دارند.

ترکش و باقیمانده‌های انفجار‌: در بسیاری از تصاویر ترکش‌های بجا مانده و گرد و غباری به رنگ سفید در اطراف محل انفجار، ایجاد شده و کاملا مشخص است.

بلاستینگ کاپ ‌‌‌(سر انفجاری)‌: ‌در برخی از تصاویر مواد منفجره‌ای که نوشتار ‌«DANGEROÛS BLASTING CAP» و مکانیزم گلوله‌باران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌(به مثابه بمب‌های خوشه‌ای) دیده می‌شود. سرهای انفجاری بدین گونه، برای تدارکات یک انفجار قبل از انفجار اصلی، استفاده می‌شود.

اثرات باقیمانده از انفجاری که مواد شیمیایی نیز در محتوای آن جای داده شده است‌: در تصاویر و ویدیوها، گرد، غبار و دودی به رنگ سفید از مواد شیمیایی دیده می‌شود. اثرات باقیمانده از چنین موادی نشان می‌دهند که در محتوای آنان از مواد شیمیایی نیز جای داده شده است.