پیام پژاک به مناسبت روز عید قربان

پژاک در پیام خود به مناسبت عید قربان، ضمن تبریک این عید گفت: «در عید قربان مبارزه علیه روند افزایشی جنگ و نسل‌کشی فرهنگی علیه کُردها گسترش یابد.»

بیانیه کمیته ادیان و باورداشت‌های پژاک

کمیته ادیان و باورداشت‌های حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت روز عید قربان بیانیه‌ای کتبی صادر کرد. این کمیته ضمن تبریک گفتن عید به جامعه مسلمانان و بویژه خلق کورد گفت: «ضمن تبریک عید قربان به جامعه مسلمانان و خلقمان، عموم خلق‌ها و جوامع را به اتحاد و همگرایی و مبارزه برای ارتقای زندگی آزاد و دمکراتیک فرامی‌خواند. در چنین روزی حمایت از رهبر آپو بعنوان معمار حیات آزاد و دمکراتیک، به آزادی خلقمان و خلق‌های تحت ستم کمک شایان می‌کند. امید است که به یمن اعیادی چون عید قربان، صفوف اتحاد و انساندوستی و آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی تقویت گردد و مبارزات برای برساخت جامعه‌ای آزاد گسترش یابد.»

متن کامل بیانیه کمیته ادیان و باورداشت‌های پژاک به شرح زیر است؛

«جهان اسلام درحالی عید قربان را جشن می‌گیرد که خاورمیانه به کانون جنگ و کشتار علیه خلق‌های تحت ستم مبدل شده است. دولت‌ها و قدرت‌های سلطه‌گر و غاصب با هدف نابودی خلق‌های تحت ستم و ترویج استعمار علیه سایر خلق‌ها جنگ‌هایی پراکنده از غزه تا کردستان را شعله‌ور ساخته‌اند.

عید قربان در میان مسلمانان بعنوان روز جشن بخاطر گذار از مفهوم قربانی‌کردن انسان است، ولی امروز آنچه نصیب خلق‌های تحت ستم خاورمیانه می‌شود، کشتارهای مکرر، اشغال سرزمین‌ها، تغییر دموگرافی و نسل‌کشی فرهنگی و آسمیلاسیون شدید است. نظام‌های دولت‌-ملتی با ذهنیت نظام سرمایه‌داری به تارومارکردن خلق‌های بی‌دفاع دست می‌زنند. در ایران این وضعیت به برهه‌ خطرناک نابودی جامعه به دست نظام سرکوبگر پاگذاشته است. تاوقتی که حملات گسترده ترکیه به بخش‌های کردستان و سیاست‌های سرکوبگرانه و آسمیلاسیون ایران علیه کُردها ادامه داشته باشد و در سوریه و عراق به حقوق کُردها احترام گذاشته نشود و در غزه کشتار انسان‌های بی‌دفاع مدنی ادامه داشته باشد، اعیاد معنادار نخواهند بود.

بی‌شک سهم کُردها جنگ و کشتار و نسل‌کشی فرهنگی گشته است. سکوت در مقابل این جامعه‌کشی رژیم‌های حاکم بر منطقه، سکوت در برابر این سطح از جنگ که در آن سلاح‌های شیمیایی علیه نیروی گریلا بکار برده می‌شود، عدول از وظایف انسانی و اجتماعی است. لازم است در عید قربان مبارزه علیه روند افزایشی جنگ و نسل‌کشی فرهنگی علیه کُردها گسترش یابد. اعیاد وقتی به نماد صلح و آرامش و امنیت و رشد اجتماعی و خلقی مبدل می‌شوند که با جنگ‌ها و کشتارگری‌های مکرر در کردستان و خاورمیانه مقابله شود و عید قربان به نماد صلح مبدل گردد. مفهوم واقعی عید قربان این است که از قربانی‌‌‌کردن خلق‌های تحت ستم جلوگیری شود. امروز انسان‌ها، محیط‌زیست و سرزمین‌های صلح و زندگی و زنان به آسانی قربانی مطامع ضدبشری هژمونی‌های سرمایه‌داری و قدرت‌طلبان می‌شوند. در چنین برهه‌ای نخستین وظیفه در اعیاد، تحکیم پایه‌های اتحاد خلقی بر علیه ظلم و ستم و جنگ‌ است.

کمیته ادیان و باورداشت‌های «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن تبریک عید قربان به جامعه مسلمانان و خلقمان، عموم خلق‌ها و جوامع را به اتحاد و همگرایی و مبارزه برای ارتقای زندگی آزاد و دمکراتیک فرامی‌خواند. در چنین روزی حمایت از رهبر آپو بعنوان معمار حیات آزاد و دمکراتیک، به آزادی خلقمان و خلق‌های تحت ستم کمک شایان می‌کند. امید است که به یمن اعیادی چون عید قربان، صفوف اتحاد و انساندوستی و آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی تقویت گردد و مبارزات برای برساخت جامعه‌ای آزاد گسترش یابد.»