بازداشت نعمت‌الله ریاحی درویش گنابادی در تهران

نیروهای امنیتی رژیم ایران نعمت‌الله ریاحی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی را در تهران بازداشت کردند

نیروهای امنیتی رژیم ایران نعمت‌الله ریاحی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی را در تهران بازداشت کردند.

 

به نقل از برخی رسانه‌های مخالف رژیم نعمت‌الله ریاحی روز دوشنبه( ١٨ فوریه/ ٢٩ بهمن) سال جاری در تهران توسط نیروی انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به کلانتری نامجوی تهران انتقال داده شده است.

 

هنوز درباره اتهام وارده به نعمت‌الله ریاحی جزئیاتی در دست نمی‌باشد.