جانشین آنگلا مرکل انتخاب شد

آنگرت کرامپ کارنباور به رهبری حزب دمکرات مسیحی آلمان برگزیده شد

امروز در شهر هامبورگ آلمان کنگره حزب دمکرات مسیحی این کشور برگزار شد. این حزب کنترل دولت آلمان را در دست دارد. آنگرت کرامپ کانباور با ۵١٧ رأی به عنوان رهبر جدید حزب دمکرات مسیحی و جانشین آنگلا مرکل انتخاب شد.

 

انتخاب رهبر جدید حزب مابین آنگرت کرنباور و فریدریش مرتس رییس سابق فراکسیون این حزب در پارلمان فدرال آلمان و ینس آشپان وزیر بهداشت برگزار شد. در دور اول ینس اشپان حذف شد و هر کدام از کارنباور با ۴۵ درصد و مرتس با ٣٩ درصد از میان ٩٩٩ رأی به دور دوم رسیدند.

 

در دور دوم که رأی‌گیری به شیوه مخفی صورت گرفت کارنباور با کسب ۵٢٧ رأی (۵١.٧ درصد) به رهبری حزب دمکرات مسیحی آلمان برگزیده شد و مرتس تنها توانست ۴٨٢ رأی (۴٨.٢ درصد) آرا را بدست آورد.

 

با پیروزی آنگرت کرامپ کارنباور ۵٠ ساله و مادر سه فرزند، دوران رهبری آنگلا مرکل بر این حزب به پایان رسید. مرکل از سال ٢٠٠٠ رهبری این حزب را در کنترل داشت.

 

حزب دمکرات مسیحی در انتخابات سال جاری در آلمان رأی‌های فراوانی را در چندین منطقه حساس این کشور از دست داد و این امر مرکل را وادار کرد تا به ١٨ سال رهبری بر دمکرات مسیحی پایان دهد.