جشنواره سالانه کارگران بریتانیا به اوجالان تقدیم می‌شود

سندیکاهای کارگری بریتانیا که کمپین آزادی اوجالان را برگزار کرده بودند اکنون در حال تدارک برگزاری جشنواره سالانه خود هستند. اعلام شد که این فستیوال خود را به رهبر خلق کُرد- عبدالله اوجالان تقدیم می‌کنند و از سوی دیگر تصمیم گرفته‌اند که با هم متحد شوند.

سندیکاهای کارگری بریتانیا که کمپین آزادی اوجالان را برگزار کرده بودند اکنون در حال تدارک برگزاری جشنواره سالانه خود هستند. اعلام شد که این فستیوال خود را به رهبر خلق کُرد- عبدالله اوجالان تقدیم می‌کنند و از سوی دیگر تصمیم گرفته‌اند که با هم متحد شوند.

 

ارجان آکبال رییس مشترک شورای دمکراتیک کردها در بریتانیا اعلام کرد که صدها هزار نفر در فستیوال گالا در دروهام ماینرس شرکت می‌کنند. این فستیوال به رهبر عبدالله اوجالان تقدیم می‌شود. رییس مشترک شورای دمکراتیک کردها در بریتانیا به شرکت کنندگان در این فستیوال درود فرستاد.

 

سندیکان "کان" انگلیسی که در کمپین آزادی برای اوجالان شرکت کرده بود در این جشنواره شرکت می‌کند. فستیوال دورهایم ماینرس از ١٣۴ سال پیش هر سال برگزار می‌شود. در این فستیوال سالانه صدها هزار نفر شرکت می‌کنند.

 

آلان کومینگ رییس کل سندیکای کارگران بریتانیا گفت که همچنان که برای آزادی نلسون ماندلا فعالیت کرده بودند امروز هم همان وظیفه را برای آزادی اوجالان رهبر خلق کُرد به انجام می‌رسانند.

 

نامبرده از اهمیت آزادی اوجالان برای دستیابی به صلح در کردستان و خاورمیانه سخن گفت. به گفته وی آزادی رهبر خلق کُرد برای سندیکاهای آنان اهمیت وافری دارد.

 

از سوی دیگر جو وینکورس دبیر کل سندیکای کارگران هم از اهمیت روز افزون آزادی بدون قید و شرط عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد سخن گفت.

 

این جشنواره در شهر دورهایم انگلیس برگزار می‌شود و قرار است ٢٢٠ هزار نفر از جمله اعضای سندیکاها، کارگران، جنبش‌های کارگری، نمایندگان احزاب کارگر هم در آن شرکت کنند.

 

گفته شد که کتاب‌های اوجالان به زبان انگلیسی در این جشنواره به کارگران معرفی خواهند شد.

 

جشنواره مذکور از ١۴ تا ١۶ ژوئیه/ ٢٣ لغایت ٢۵ تیر ماه سال جاری برگزار می‌شود.